Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Werk na kanker

Project

‘Werk na kanker’ is een promotieonderzoek naar de invloed van de late gevolgen van kanker en de behandeling van kanker op het werkvermogen. Ook de invloed van diverse andere factoren wordt onderzocht, zoals de regelmogelijkheden in het werk, de werkdruk, het gedrag van de leidinggevende of collega’s en het vertrouwen in het eigen kunnen.

Waarom dit onderzoek?

Dit onderzoek is nodig omdat er op dit moment nog onvoldoende bekend is over de groep werkenden waarbij de diagnose kanker langere tijd geleden is gesteld. Het onderzoek richt zich op alle mensen die werken na kanker, dus bijvoorbeeld in loondienst, als uitzendkracht, ondernemer of zzp’er.

Kanker en kankerbehandeling blijven vaak niet zonder gevolgen. Late gevolgen kunnen bijvoorbeeld zijn: vermoeidheid, concentratieproblemen, lymfeoedeem, gewichtsproblemen en de angst voor de terugkeer van kanker. Deze late gevolgen kunnen invloed hebben op het functioneren op de werkvloer en op het werkvermogen.

Door dit onderzoek wordt duidelijk wat er nodig is zodat mensen die kanker hebben gehad, kunnen blijven werken en werkvermogen behouden. Deze informatie is niet alleen van belang voor diegenen die na kanker aan het werk zijn, maar ook voor hun collega’s, de leidinggevenden en iedereen die mensen met werk na kanker ondersteunt.

Drie deelonderzoeken

Het promotieonderzoek bestaat uit drie deelonderzoeken.

1. Dataverzameling (2018-2020)

Voor het eerste deelonderzoek in 2018 vulden meer dan 800 werkenden een vragenlijst in. Deze vragenlijst werd online door middel van de computer, mobiele telefoon of tablet ingevuld. In 2019 krijgen deze deelnemers via e-mail het verzoek nogmaals een aantal vragen te beantwoorden. Diegenen die dan weer meedoen, worden ook nog een derde keer via e-mail benaderd.

2. Interviews (2019)

In het tweede deelonderzoek worden interviews gehouden met leidinggevenden en professionals die ondersteuning bieden aan mensen die na kanker weer werken.

3. Focusgroepen (2020)

Het derde deelonderzoek bestaat uit focusgroepen met werkenden die kanker hebben gehad.

Om hoeveel mensen gaat het?

Steeds meer mensen krijgen kanker. In Nederland wordt de diagnose kanker jaarlijks bij meer dan 100.000 mensen gesteld. Dat betreft ieder jaar naar schatting circa 40.000 werkenden. De behandeling wordt steeds beter en de overlevingskans is door de jaren heen gestegen, waardoor steeds meer mensen die kanker hebben gehad weer aan het werk zijn of blijven werken. Bovendien gaat de pensioenleeftijd langzaam omhoog. Dit alles heeft tot gevolg dat de groep werkenden die in het verleden kanker heeft gehad, steeds groter wordt.

Informatiebrief voor deelnemers

In deze informatiebrief (.pdf) staat extra informatie over de achtergrond en de uitvoering van dit onderzoek. 

Onderzoeker (promovendus):

Promotor:

  • mw.  prof. dr. Tinka van Vuuren

    Bijzonder hoogleraar Strategisch Human Resource Management, Open Universiteit

    Ga naar detailpagina

Copromotor:

Gepubliceerd door  AKMI 1 maart 2019