Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Save the date Congres Armoede Interventies 7 november

27 mei 2019 00:00 | AKMI

SAVE THE DATE! Houd donderdag 7 november vrij in uw agenda voor het jaarlijkse congres over armoede en schulden van het lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam:

‘EEN TOEKOMST ZONDER ARMOEDE?’

Is een Nederland zonder armoede mogelijk en hoe verhouden financiële schaarste en andere leefdomeinen zich tot elkaar? Welke rol kunnen professionals uit andere leefdomeinen spelen bij het terugdringen van armoede?  

Datum: 7 november 2019
Tijd:       9:15 - 17:00 uur
Locatie: Wibauthuis, Wibautstraat 3b, Amsterdam


Wat komt er aan bod?

Dit jaar gaat het congres over de vraag of er een toekomst is zonder armoede. Wordt onze samenleving steeds ongelijker en, zo ja, wat betekent dat voor het aantal huishoudens dat te maken heeft met armoede? Wat voor invloed hebben stijgende vaste lasten en een krappere woningmarkt op de ‘toekomst van armoede’? Is het universele basisinkomen één van de antwoorden? Inspirerende sprekers schijnen hun licht op deze vragen, en meer.

In verdiepende deelsessies onderzoeken we met u de relatie tussen armoede en onder andere gezondheid, wonen en werk. Welke rol kunnen professionals uit andere leefdomeinen spelen in de strijd tegen armoede?

Keynote sprekers:

  • Bas Heijne, schrijver, essayist, PC Hooftprijswinnaar en voormalig NRC-columnist, schijnt zijn licht op de toekomst van armoede in de Nederlandse samenleving.
  • Machteld Huber, initiatiefnemer van ‘Mijn positieve gezondheid’, en van oorsprong huisarts, over de relatie tussen armoede en gezondheid.
  • Paul de Beer, hoogleraar arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Amsterdam, licht toekomstige trends op de arbeidsmarkt toe en hun invloed op inkomens-ongelijkheid en armoede.
  • Rutger Bregman, journalist bij de Correspondent en auteur van o.a. Gratis geld voor iedereen, schetst zijn visie op het basisinkomen in een paneldiscussie.
  • Marjolein ten Hoonte, directeur van Randstad, over de verhouding tussen vast en flexwerk en haar visie op (financiële) zekerheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie.  

De dagvoorzitter is Marie-Louise Voors, Directeur van ONSbank en oprichter van de schuldeiserscoalitie.
 

Columnwedstrijd

Ook voor u hebben we ruimte in het programma! Dit jaar kunt u meedoen aan een columnwedstrijd over het thema ‘een toekomst zonder armoede?’. Winnaars krijgen onder andere de kans hun column voor te dragen op het congres. Meer informatie vindt u HIER.

Na de zomer is het precieze programma bekend en komt er een mogelijkheid tot aanmelding.