Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Informele aanpak bij bezwaar

Rapportage werkpakket 2: de belfase

28 feb 2019 00:00 | AKMI

Deze notitie bevat het verslag van ons onderzoek naar de eerste fase van het behandelen van bezwaarschriften. Dat wil zeggen de fase waarin de bezwaarbehandelaar namens de gemeente (telefonisch) contact zoekt met de bezwaarmaker, om na te gaan wat het probleem is en op welke wijze het bezwaarschrift het best zou kunnen worden behandeld. In dat verband verkent de bezwaarbehandelaar in hoeverre het bezwaarschrift op een alternatieve (informele) wijze kan worden afgehandeld of dat de formeel-wettelijke bezwaarschriftprocedure (met een hoorzitting) moet worden gevolgd, waarna doorgaans een besluit op bezwaar volgt.

Dit deelonderzoek maakt deel uit van een onderzoek van het lectoraat, op basis van een RAAK-PUBLIEK-subsidie, naar een burgervriendelijker behandeling van bezwaarschriften bij gemeenten (vgl. onderzoekvoorstel juni 2017). Het deelonderzoek moet antwoord geven op de onderzoeksvragen 3 en 4: 

  • Hoe ervaren bezwaarmakers en betrokken gemeenteambtenaren de werkwijze die wordt gevolgd bij de behandeling van bezwaarschriften? 
  • In welke mate slagen betrokken gemeenteambtenaren er in een informele en oplossingsgerichte werkwijze te realiseren? In welke gevallen zijn zij hierin succesvol en in hoeverre zijn patronen te ontwaren? 

Informele aanpak bij bezwaar: rapportage werkpakket 2: de belfase