Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Ervaringskennis als derde kennisbron

Verslag symposium Ervaringskennis in jouw klas op 25 augustus 2015

11 sep 2015 11:10 | AKMI

Docenten bekend(er) maken met ervaringskennis, dat was het doel van het symposium "Ervaringskennis in jouw klas”. Het symposium kwam tegemoet aan verschillende typen docenten; de weifelende docent, die zich afvraagt wat het nut is, de geïnteresseerde docent, die meer wil weten en de ervaren docent die meer verdieping zoekt. Het symposium was een initiatief van het lectoraat Outreachend Werken en Innoveren.

Open blik

Onderzoeker en docent Joep Holten vroeg decaan Jean Tillie in een interview naar zijn verleden in de actiescene en of hij zich in die zin als ervaringsdeskundige zag. De decaan beaamde dit, maar merkte hierbij terecht op dat het woord ‘deskundig’ precair is, liever sprak hij van ervaringskennis. Tillie stelde dat je eigenlijk pas van ervaringskennis kan spreken wanneer je afstand hebt genomen van de gebeurtenis of situatie en er gedegen over hebt gereflecteerd: “Dan komt het los te staan van jezelf en kan je er met een open blik naar kijken”. Ook in de relatie met de ander is dat belangrijk: “Stel nooit jezelf als ervaringsdeskundige boven die ander, maar sta open voor zijn of haar ervaringen”. Aan het eind van het interview kreeg Jean het boekje “Het andere perspectief” van Henrike Kowalk overhandigd, over haar ervaringen op de hogeschool als ervaringsdeskundige.

Studenten hebben ook ervaringskennis

De deelnemers konden kiezen uit drie workshops: “Werken met een ervaringsdeskundige in je klas” door Ineke Vlasman en Astrid Philips, “Een student en zijn ervaringskennis” door Akbar Barani en “Een docent en zijn eigen ervaringskennis” door Elisa Passavanti en Eefje Driessen. Na de workshops was er een inspirerende én prikkelende lezing door Alie Weerman. Weerman is docent onderzoeker aan de Hogeschool Windesheim en daar verantwoordelijk voor de leerlijn Ervaringskennis bij de opleiding SPH. Alie is nooit bang om scherpe stellingen te poneren. Zoals: Waarom een ervaringsdeskundige als gastdocent inhuren, als de helft van je studenten diezelfde kennis ook bezit? Of: Er is wel degelijk gradueel verschil in ervaringskennis of ervaringsdeskundigheid. Ervaringskennis integreren binnen Social Work, dat betekent een revolutie binnen de beroepsopvatting.

Derde kennisbron

Niet iedereen is het met deze stellingen eens, maar dat hoeft ook niet, want Alie Weerman is daarbij ook iemand die uitstekend kan uitleggen waar het nu eigenlijk om gaat. Namelijk het inzetten van ervaringskennis als derde kennisbron in het onderwijs en de zorg. En daar waren de genodigden het wel over eens. Wat restte was een goede borrel in het sportcafé om te kunnen reflecteren op een goed bezocht symposium.

Download publicatie Het andere Perspectief