Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Samenwerkingspartners

Het lectoraat Youth Spot bestaat uit twee cirkels die elkaar gedeeltelijk overlappen en aanvullen. Cirkel 1: Professionalisering, praktijkontwikkeling en profilering door praktijkgericht onderzoek volgens de partnership approach. Cirkel 2: Landelijke samenwerking in onderzoek naar jongerenwerk.

Cirkel 1 bestaat met ingang van 1 januari 2020 uit:

Cirkel 2 betreft landelijke samenwerking in onderzoek naar jongerenwerk. Naast de leden van cirkel 1, wordt cirkel 2 aangevuld met:

Gepubliceerd door  AKMI 15 januari 2020