Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Samenwerkingsverbanden en relaties van lectoraat LZO

Lectoraat Langdurige Zorg en Ondersteuning werkt samen met veel externe partners. Dit zijn zowel organisaties en instellingen in Amsterdam als buiten Amsterdam. Ook onderhoudt het lectoraat contacten met relaties in het buitenland. Rondom de uitvoering van de diverse projecten binnen de onderzoekslijnen van het lectoraat worden consortia gevormd waaraan zowel kennisinstellingen, praktijkinstellingen als belangenbehartigingsorganisaties deelnemen.

In de bijlage staat een overzicht van de diverse samenwerkingspartners van het lectoraat.

Het lectoraat probeert ten behoeve van de praktijkonderzoeken binnen de minor opdrachten te verwerven bij de deelnemers aan de diverse consortia. Daarnaast wordt ook bij andere praktijkorganisaties regelmatig geïnformeerd naar praktijkvragen. Ook hierdoor ontstaan (veelal minder structurele) samenwerkingsrelaties.

Gepubliceerd door  AKMI 15 oktober 2018