Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Jeugdzorg

Jaarlijks maakt een groot aantal jeugdigen en ouders in Amsterdam gebruik van jeugdhulp of jeugdbescherming. Voor een veilige en gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren is het van belang dat de zorg die geboden wordt effectief is en kwalitatief goed uitgevoerd wordt. Deze twee zijn nauw met elkaar verbonden.

Methodiekontwikkeling

Het lectoraat Jeugdzorg werkt samen met organisaties en professionals aan het onderzoeken en ontwikkelen van methoden die een veilige en gezonde ontwikkeling van jeugdigen stimuleren.

Leren op de werkvloer

Het lectoraat helpt organisaties en professionals bij het opzetten van ondersteuningssystemen en bij het versterken van de kwaliteit en effectiviteit van hun manier van werken.

Werkveld

Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 is de gemeente Amsterdam zowel verantwoordelijk voor preventieve en specialistische jeugdhulp als voor jeugdbescherming. Het lectoraat voert in samenwerking met partners in de stad projecten uit binnen deze verschillende onderdelen van de zorg voor jeugd.

De toepassing van methoden binnen de specialistische jeugdhulp is al langer onderwerp van projecten van het lectoraat. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de zorg voor jeugdigen die niet thuis opgroeien.

Gepubliceerd door  AKMI 5 oktober 2021

mw.  dr. L. Boendermaker (Leonieke)

Lector Jeugzorg

l.boendermaker@hva.nl
Bekijk profiel