Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Symposium: Hoe maakt de beroepspraktijk werk van juridische kwaliteit?

Boekpresentatie: Legal Management. Het realiseren van juridische kwaliteit.

Symposium

Wat verstaan we onder juridische kwaliteit? Wat betekent de opkomst van legal risk management? Voor welke uitdagingen staan juridische afdelingen en wat kan legal tech hierbij betekenen? Aan deze vragen wordt in het boek en het symposium aandacht besteed.

De afgelopen jaren is Legal Management ontstaan als een nieuw, multidisciplinair vakgebied. In de praktijk van organisaties staat het voor de inspanningen om met beschikbare tijd, middelen en expertise een zo hoog mogelijke juridische kwaliteit te bereiken. Als wetenschappelijke discipline combineert het een empirisch-juridische benadering met inzichten uit, onder andere, de organisatiekunde. Dit boek is de eerste uitgave voor het Nederlandse taalgebied dat dit vakgebied expliciet belicht. Het bundelt inzichten van experts uit wetenschap en de rechtspraktijk, met een focus op de rol van juridische afdelingen in organisaties in de publieke en private sector.

Wat komt er op deze dag aan bod?

  • De dag zal worden geopend met de presentatie van het boek: Legal Management. Het realiseren van juridische kwaliteit. Onder redactie van Arnt Mein en Ivar Timmer.
  • Lezing over de jurist van de toekomst door prof. dr. Elaine Mak
  • Interactieve workshops: er zijn 2 ronden workshops waarvoor u zich kunt aanmelden.

De dag wordt afgesloten met een netwerkborrel.

Programma  
 

 tijd  wat  waar
13.30 - 14.00 Ontvangst met koffie en thee  
14.00 - 14.15 Opening en welkom Arnt Mein, lector Legal Management  
  Uitreiking eerste boekexemplaar aan prof. mr. Huib de Jong, voorzitter College van Bestuur HvA en waarnemend rector HvA  
14.15 - 15.00 Lezing De jurist van de toekomst: één blauwdruk voor juridische professionaliteit? door prof. dr. Elaine Mak, hoogleraar Encyclopedie van de rechtswetenschappen en Rechtstheorie aan de Universiteit Utrecht/Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie  
15.00 - 15.15 Pauze  
15.15 - 16.00 Start workshopronde 1  
16.00 - 16.15 Pauze  
16.15 - 17.00 Start workshopronde 2  
17.00  Borrel  

WORKSHOPS (klik op het plusje voor beschrijving van de workshops)

Legal Management bij de Rijksoverheid

In deze workshop wordt ingegaan op trends en ontwikkelingen op het gebied van Legal Management bij Rijksoverheid. Wat is actueel en relevant voor juridische kwaliteit in deze sector? Hoe is de positie van overheids- en wetgevingsjuristen en voor welke uitdagingen staan zij bij hun streven naar juridische kwaliteit?

Bert Niemeijer is rector bij de Academie voor wetgeving en Overheidsjuristen en hoogleraar rechtssociologie bij de VU. De workshop wordt samen met Ernt-Paul Nas, directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het ministerie van Economische Zaken, gegeven.

Juridische kwaliteitszorg bij decentrale overheden

Juridische kwaliteitszorg is in de jaren ’90 ontstaan bij decentrale overheden in reactie op interne en externe veranderingen die de juridische functie raakten. Deze workshop gaat in op de stand van zaken, onder meer de komst van shared service centers voor juridische zaken en de toegenomen vraag naar juridisch medewerkers met communicatieve vaardigheden. Hoe gaan juridische professionals bij decentrale overheden met deze ontwikkelingen om en wat betekenen ze voor het streven naar juridische kwaliteit?

Heinrich Winter is parttime hoogleraar Bestuurskunde aan de RUG en directeur van Pro Facto.  

Legal Management in het bedrijfsleven

In het bedrijfsleven staat Legal Management sterk in de belangstelling, mede onder invloed van regeldruk, digitalisering en de eis van kostenefficiëntie ('more for less'). In deze workshop horen wij uit de praktijk hoe de juridische functie zich bij verschillende typen organisaties heeft ontwikkeld en wat relevante trends en ontwikkelingen zijn. Wat kan Legal Tech de komende jaren voor de bedrijfsjuridische praktijk betekenen? Zijn juridische afdelingen en juridische professionals hier klaar voor?

Bernadette van Leeuwen is partner bij Liance legal en als docent verbonden aan de VU en de Master Legal Management aan de HvA.
De eerste workshop wordt samen met Arnold Brakel, Global Head Wholesale Banking ING en Voorzitter Nederlands Genootschap Bedrijfsjuristen gemodereerd. De tweede workshop is samen met Stan Beckers, Directeur Legal en Directiesecretaris BAM NV.

Strategie en operations in de advocatuur

De advocatuur is de belangrijkste ‘dienstverlener op afstand’ als het gaat om Legal Management in organisaties. Advocaten trachten hun dienstverlening te laten meegroeien met de veranderende eisen van cliënten. Digitalisering vraagt vrijwel automatisch ook om het herijken en opnieuw inrichten van processen. De toegenomen aandacht voor een organisatiekundige benadering laat zich mede hierdoor verklaren. Waar staan kantoren op de ‘innovatiecurve’ en wat betekenen deze ontwikkelingen voor professionals in de advocatuur en cliënten?

Harm Cammel is partner bij Voxius en is docent Master Legal Management bij de HvA.

Praktische informatie en aanmelden

Kosten: € 50.- (excl. BTW). Hiervoor ontvangt u een exemplaar van het boek.

Datum: donderdag 25 januari 2018
Tijd: 14:00 - 17:30 uur (inloop vanaf 13.30)
Locatie: Wibauthuis, Wibautstraat 3b, Amsterdam

Het symposium wordt georganiseerd door het lectoraat Legal Management.

Vragen? Mail naar: akmi@hva.nl

Gepubliceerd door  AKMI 18 januari 2018