Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Ontstaansgeschiedenis en actuele ontwikkelingen van Housing First

Lezing/College

Van maandag 15 tot vrijdag 19 februari hebben het AKMI en de opleiding MWD twee Amerikaanse Social Work onderzoekers op bezoek: Deborah Padgett, professor aan de New York University en Kendall Atterbury, PhD-student, consultant van Community Acces (een grote zorgaanbieder) en ervaringsdeskundige. Zij zijn uitgenodigd voor een tegenbezoek, nadat onderzoekers, docenten en ervaringsdeskundigen vorig voorjaar bij NYU op bezoek zijn geweest.

​Het programma bestaat uit ontmoetingen met studenten, docenten, professionals, onderzoekers en ervaringsdeskundigen tijdens bijeenkomsten en gastlessen. Deze zullen gaan over sociaal werk in New York, onderzoeksmethoden, de ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid en nieuwe beloftevolle methoden in het sociaal werk. Veel nieuwe methoden in het sociaal werk (bijvoorbeeld het krachtgericht werken) komen uit Amerika. Tegelijkertijd hebben ze in Amerika ook al langer ervaring met een kleinere overheid en een grotere aanspraak op eigen kracht. Dit is een mooie kans om uit eerste hand van onderzoekers die de praktijk van het sociaal werk goed kennen te horen hoe dit er uit ziet en hoe hier mee om te gaan.

Tijdens de week zijn er vier publieksbijeenkomsten, allen op de Amstelcampus. Deborah Padgett geeft tijdens deze tweede bijeenkomst een lezing over haar nieuwe boek Housing First. Deze methode is ontwikkeld in New York, maar ondertussen over de hele wereld verspreid. De lezing richt zich vooral op de praktijk van Housing First. De voertaal is Engels. De lezing vindt plaats in de open ruimte 1 e verdieping MLH, Wibautstraat 5a.

Flyer lezing ontstaansgeschiedenis en actuele ontwikkeling van housing in New York

Flyer programma

Aanmelden of vragen?

Gepubliceerd door  AKMI 5 februari 2016