Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Donderdag 18 februari - 15.00 uur: Critical friendship: het matchen van ervaringskennis, wetenschap

Lezing/College

​Van maandag 15 tot vrijdag 19 februari hebben het AKMI en de opleiding MWD twee Amerikaanse Social Work onderzoekers op bezoek: Deborah Padgett, professor aan de New York University en Kendall Atterbury, PhD-student, consultant van Community Acces (een grote zorgaanbieder) en ervaringsdeskundige. Zij zijn uitgenodigd voor een tegenbezoek, nadat onderzoekers, docenten en ervaringsdeskundigen vorig voorjaar bij NYU op bezoek zijn geweest.

Het programma bestaat uit ontmoetingen met studenten, docenten, professionals, onderzoekers en ervaringsdeskundigen tijdens bijeenkomsten en gastlessen. Deze zullen gaan over sociaal werk in New York, onderzoeksmethoden, de ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid en nieuwe beloftevolle methoden in het sociaal werk. Veel nieuwe methoden in het sociaal werk (bijvoorbeeld het krachtgericht werken) komen uit Amerika. Tegelijkertijd hebben ze in Amerika ook al langer ervaring met een kleinere overheid en een grotere aanspraak op eigen kracht. Dit is een mooie kans om uit eerste hand van onderzoekers die de praktijk van het sociaal werk goed kennen te horen hoe dit er uit ziet en hoe hier mee om te gaan.

Tijdens de week zijn er vier publieksbijeenkomsten, allen op de Amstelcampus. Kendall Atterbury geeft een lezing over hoe je ervaringskennis, professionele kennis en wetenschappelijke kennis in onderwijs en onderzoek kan combineren. Zij combineert deze kennisbronnen in haar werk, bijvoorbeeld in de ontwikkeling van een lesprogramma waar studenten en ervaringsdeskundigen samen werken. De lezing en aansluitende discussie richt zich vooral op docenten, ervaringsdeskundigen en onderzoekers die met dit onderwerp bezig zijn, maar andere geïnteresseerden zijn ook van harte welkom. De voertaal is Engels. De lezing vindt plaats in 03A26, WBH, Wibautstraat 3b.

Aanmelden of vragen?

Gepubliceerd door  AKMI 5 februari 2016