Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Open up, don’t drop - De Landelijke Dag van het Kinder- en Jongerenwerk

Evenement

De liefde voor het vak jongerenwerk werd op dinsdag 17 mei 2022 gevierd op de Landelijke Dag van het Kinder- en Jongerenwerk. Live in de Q-factory in Amsterdam ging het met lezingen, workshops, én de lectorale rede van Stijn Sieckelinck over de vraag: Hoe bewaken en boosten we de mentale gezondheid van kinderen en jongeren, maar ook van jou als kinder- en jongerenwerker?

Thema 2022: Open up, don't drop - Mentale gezondheid

De coronacrisis heeft een groot effect (gehad) op kinderen en jongeren. Kinder- en jongerenwerkers waren de afgelopen jaren harder nodig dan ooit. Wat is er nodig om - nu de maatschappij weer verder opent – de mentale gezondheid van jongeren te behouden en versterken? En hoe zorgen we dat er voldoende aandacht is voor de kinder- en jongerenwerker zelf?

Programma

Het programma bestond onder andere uit:

  • Een lezing van Micha de Winter, Sociaal-Pedagoog en em. professor Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken van de Universiteit Utrecht;
  • Verschillende boost-sessies, georganiseerd door de deelnemende partners;
  • De lectorale rede van Stijn Sieckelinck van het lectoraat Youth Spot van de Hogeschool van Amsterdam.
    Lees hier meer over de lectorale rede.

De Landelijke Dag van het Jongerenwerk

De landelijke Dag van het Jongerenwerk 2022 is een initiatief van het Landelijk Strategisch Overleg Jongerenwerk. Dit overleg bestaat uit: de Hogeschool van Amsterdam – Lectoraat Youth Spot, het Nederlands Jeugdinstituut (Nji), Erasmusplus, Sociaal Werk Nederland, Verdiwel, gemeente ‘s Hertogenbosch, BVjong; met ondersteuning van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

16 juni 2022

Datum

Startdatum 17 mei

Tijd

09:30 - 17:00 uur