Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Criminele inmenging zien en aanpakken

Online congres onderzoeksproject 'Red flags bij criminele inmenging'

Congres

Wil je weten wat criminele inmenging is en hoe het zich voordoet in bedrijven en op bedrijventerreinen? Of ben je benieuwd naar de tools die we ontwikkelden om criminele inmenging op het spoor te komen? Tijdens dit online eindcongres van het onderzoeksproject Red flags bij criminele inmenging krijg je antwoord op deze vragen.

Programma

14.30 - 15.30 uur: Live uitzending over de volgende onderwerpen:

Praktijkinzichten criminele inmenging in het bedrijfsleven

We presenteren de belangrijkste bevindingen, lessen en eindproducten van dit project.

Tafelgesprek over criminele inmenging in het mkb

Ondernemers, onderzoekers, overheden en belangenverenigingen bespreken de gevaren van en oplossingen tegen criminele inmenging.

15.45 - 16.45 uur: U kunt deelnemen aan van de onderstaande sessie:

1. Weerbaarder tegen criminele inmenging: welke tools kunnen ondernemers helpen?

Voor veel ondernemers is criminele inmenging een abstract en weinigzeggend begrip. In deze workshop maken we concreet wat criminele inmenging is en hoe het zich voordoet in het mkb. Aan de hand van voorbeelden laten we zien dat criminele inmenging vele gezichten kent: van criminele klandizie tot het ongezien misbruik maken van faciliteiten en infiltratie door criminele organisaties. Wil je als ondernemer weerbaarder worden, dan moet je de gevaren en de vormen van criminele inmenging kunnen herkennen. In de workshop presenteren we branche-factsheets en bedrijfschecklists die daarbij kunnen helpen. Daarnaast geven we voorbeelden wat ondernemers al doen om zich beter te beschermen tegen bedreigingen van criminele inmenging.

2. Signaleren van criminele inmenging op bedrijventerreinen: waar moet je op letten?

Ondernemers zijn de oren en ogen van een bedrijventerrein. Ze hebben dan ook een belangrijke signaalfunctie om criminele inmenging in het vizier te krijgen. Uit de praktijk blijkt echter dat van die functie nog weinig gebruik gemaakt. Waar kunnen ondernemers eigenlijk op letten? En hoe nemen we de percepties van ondernemers mee zodat het kan bijdragen aan het aanpakken van criminele inmenging op bedrijventerreinen? Dit verkennen we in deze workshop. Door onder meer in te zoomen op signaaloverzichten van criminele inmenging, ondermijning en de Bedrijventerreinenscan Criminele Inmenging proberen we op deze vragen antwoord te geven.

3. Collectieve actie tegen criminele inmenging: geslaagde en vastgelopen samenwerkingen tussen ondernemers en gemeente/politie

Criminele inmenging is een complex probleem, zodanig dat de inzet en samenwerking van veel verschillende partijen (ondernemers, ondernemerscollectieven, politie, beveiliging, overheden) nodig is om tot effectievere aanpakken te komen. In de praktijk zien we dat de samenwerking tussen ondernemers/ondernemersvereniging met gemeente/politie soms goed maar soms ook nog stroef verloopt en vorm krijgt. In deze workshop staan we uitgebreider stil bij geslaagde en vastgelopen samenwerkingen tussen beide werelden. Aan de hand van een aantal sprekende en gevoelige voorbeeldcases verkennen we belangrijke lessen en inzichten omtrent publiek-private samenwerking in de context van criminele inmenging.

4 . Criminele inmenging in het Noordzeekanaalgebied

Criminele inmenging doet zich voor in diverse branches en gebieden. Mediaberichtgeving en onderzoek laten zien dat de nationale havens zeer kwetsbaar zijn. Dit geldt voor de bedrijven die er zijn gevestigd, maar net zo goed voor overheidsorganisaties die verantwoordelijkheid dragen voor deze gebieden. Nu in de IJmond de zeesluizen uitbreiden, wordt het gehele Noordzeekanaalgebied bereikbaar voor zeer grote containerschepen. Naast een economische stimulans, leidt de uitbreiding ook tot zorg over een vergrote invloed van criminele organisaties op bedrijventerreinen. Over dit laatste onderwerp zal een gesprek plaatsvinden met de heer Frank Dales, burgemeester van Velsen. Daarna volgt een uitwisseling met ondernemers, ambtenaren en onderzoekers die aan de workshop deelnemen.

Aanmelden

U kunt zich helaas niet meer aanmelden voor dit congres.

Gepubliceerd door  AKMI 6 december 2021

Datum

Startdatum 06 dec 2021

Tijd

14:30 - 16:45 uur