Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Slotbijeenkomst onderzoek Buurtcirkels Amsterdam

Evenement

De afgelopen anderhalf jaar hebben HVO-Querido, Cordaan, Pameijer/+5 en de Hogeschool van Amsterdam samen gewerkt aan de opzet en ontwikkeling van Buurtcirkels, mede mogelijk gemaakt door de gemeente Amsterdam. Buurtcirkels zijn opgestart ter ondersteuning van sociale integratie van mensen die begeleid wonen. Dinsdag 10 december zijn de uitkomsten van onderzoek naar de Buurtcirkels gepresenteerd aan en besproken met een gemengd publiek van deelnemers, coaches, sociaal werkers, bestuurders en ambtenaren. Ook Michael Wright, van Keyring, de organisatie waar veel Nederlandse buurtgroepen op zijn gebaseerd, was aanwezig.

Terugblik Bijeenkomst Buurtcirkels Amsterdam

Al voordat de presentatie begon ontstond er discussie over waar Buurtcirkels zich op moeten richten: sociale integratie, eenzaamheidsbestrijding, ontmoeting of ontwikkeling van rollen en vaardigheden. Deze discussie kwamen de onderzoekers doorlopend tegen in het onderzoek, en hebben zij gevat in een oriëntatiekwadrant. Dit kwadrant omvat een ontmoetingsgerichte, ontwikkelingsgerichte, voorzieningsgerichte en buurtgerichte oriëntatie. In de discussie en reacties van deelnemers en coaches wordt duidelijk dat Buurtcirkels zich onderscheiden van andere buurtgerichte oriëntaties doordat ze niet alleen over ontmoeting gaan maar tegelijkertijd deelnemers helpen de stap te maken naar buurtvoorzieningen. Of zoals de titel van het rapport luidt: een veilige haven als springplank. Coaches laveren tussen stimuleren en faciliteren. Vrijwilligers hebben een belangrijke rol als brugfunctie van buurtcirkel naar buurt. Maar ook vrijwilligers zoeken een balans tussen ondersteunen en niet overnemen.

De aansluiting op de buurt is een ingewikkelde, ook omdat niet alle buurten even open staan voor mensen met een zorgachtergrond en deelnemers voorkeur geven aan hun eigen groep. Ook 'Key-ring' groepen worstelen met de aansluiting op de buurtgemeenschap. Daarom kiest de organisatie er soms voor om niet een eigen groep te starten, maar er voor te zorgen dat deelnemers al kunnen aansluiten bij bestaande groepen.

Andersom is de vraag hoeveel diversiteit wenselijk en mogelijk is binnen Buurtcirkels. Dat heeft praktisch te maken met wie betaalt voor de Buurtcirkel, maar ook met een balans tussen geborgenheid van deelnemers met een gelijke achtergrond en een grens aan hoeveel verschillende doelen en verwachtingen deelnemers binnen één groep kunnen hebben.

Voorlopig zijn we dan ook nog niet uitgepraat over Buurtcirkels. De projectleiders en coaches zijn blij met hoe het onderzoek tot nu heeft bijgedragen aan reflectie op de ontwikkeling en articulatie van vraagstukken. Wordt zeker vervolgd.

Meer weten? Download het rapport: ‘ Een veilige haven als springplank’; eindrapportage van een onderzoek naar Buurtcirkels in Amsterdam.

logo's cordaan en hvo querido
Gepubliceerd door  AKMI 17 december 2019

Datum

Startdatum 10 dec 2019

Tijd

10:00 - 12:30 uur