Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Hoe doorbreken we samen het Dalton-effect?

Leerbijeenkomst: Werken met gezinnen uit criminele families

Evenement

Wat weten we over intergenerationele overdracht van criminaliteit? Wat weten we over ‘wat werkt’ in een gezamenlijke aanpak? Waar liggen morele dilemma’s, zorgen en (doorbraak)kansen in een systeemgerichte aanpak? En wat hebben professionals nodig om hun praktijk hiertoe verder te ontwikkelen?

Met professionals werkend in het sociaal domein met jeugd en gezin, in de preventie, hulpverlening en het justitiële veiligheidskader.

Het middagprogramma biedt onder meer:

  • een inleidend college door Dr. Henk Ferwerda, jeugdcriminoloog van Bureau Beke
  • een ‘real live’ casusoverleg met Jorieke de Wit (Master Social Work); procesregisseur Top 1000, Gemeente Amsterdam;
  • gesprekstafels over kansrijke aanpakken, morele dilemma’s voor samenwerkende professionals en behoeften aan praktijkontwikkeling.

De leerbijeenkomst wordt georganiseerd vanuit de Master Social Work Amsterdam. Deelname is gratis. Max. 50 deelnemers kunnen deelnemen.

Contactpersoon:

Mike de Kreek via m.de.kreek@hva.nl
Telefoonnummer: 0621156077

Voor het werken met gezinnen uit criminele families is een combinatie nodig van zowel repressie (opsporing en vervolging) als zorg (preventie en hulpverlening). Kenmerkend aan deze families is dat de familieleden binnen meerdere generaties crimineel actief zijn. Criminele families drukken een grote stempel op de lokale georganiseerde criminaliteit en drugshandel. Kinderen groeien op in een familieverband van criminele vaders, ooms, neven en oudere broers. Uit onderzoek blijkt dat de kans dat deze kinderen zelf in de criminaliteit terecht komen zeer groot is (het ‘Dalton-effect’). In de gezinnen is vaak huiselijk geweld, laaggeletterdheid of LVB-problematiek, psychische of lichamelijke gezondheidsproblemen, verslaving, werkloosheid en schooluitval. Door hun gesloten subcultuur en criminele activiteiten vermijden zij zorg- en hulpverlening en is veel van de reeds aangeboden hulp ineffectief gebleken. Voor criminele families is een onorthodoxe gezinsaanpak nodig als onderdeel van het brede familiesysteem. Het zijn taaie en complexe vraagstukken waarin disciplines moeten samenwerken met een soms conflicterende DNA en waarin morele dilemma’s veelvuldig voorkomen.

Achtergrondartikelen:

https://www.websitevoordepolitie.nl/het-dalton-effect-voorkomen-nut-noodzaak-en-lessen-voor-de-aanpak-van-criminele-families/

https://www.websitevoordepolitie.nl/de-onzichtbare-invloed-van-bovenlokale-criminele-netwerken-op-de-wijk/

https://ccv-secondant.nl/platform/article/weerbaar-zijn-tegen-criminele-druk-of-verleiding 

https://www.socialevraagstukken.nl/geweld-wordt-overgedragen-van-vader-op-zoon/ 

We gaan het volgende doen:

  1. Op zoek naar gedeelde zorgen, morele dilemma’s en kansen op macro-, meso- en microniveau om criminele familiesystemen en intergenerationele overdracht van criminaliteit te doorbreken.
  2. Ontdekken van kansrijke aanpakken waarin professionals van diverse disciplines samenwerken.
  3. Elkaar als huidige en toekomstige Masters Social Work adviseren over eigen praktijkontwikkeling om onze professionele rol in de aanpak te versterken.

13.00 – 13.30  Inloop en koffie

13.30 – 13.40  Welkom en korte inleiding met doel en programma bijeenkomst

13.45 – 14.45  Inleidend college door Dr. Henk Ferwerda, jeugdcriminoloog van Bureau Beke 

Neemt ons mee in wat we weten over criminele families en werkende mechanismen in de intergenerationele overdracht van criminaliteit (het ‘Dalton-effect’). Wat is het speelveld ? Wat zijn urgenties (macro, meso, micro), wat zijn morele dilemma’s en hoe zit een ideale aanpak eruit;
welke inzichten zijn er over wat er werkt in de aanpak?

14.45 – 15.00  Korte pauze met koffie en thee

15.00– 15.30   Casusoverleg onder leiding van Jorieke de Wit MSW, Top-1000 regisseur, Amsterdam.

Een bespreking van een complexe casus over een crimineel gezin. Met een wijkagent, veilig thuismedewerker, wijkteam professional jeugd en gezin en een (ambulant) jongerenwerker

15.40 – 16.30   Gesprekstafels met de drie centrale vragen:

  1. Wat zijn morele dilemma’s voor professionals in de diverse vakgebieden?
  2. Waar liggen knelpunten en kansen in het domeinoverstijgend samenwerken?
  3. Wat vraagt dat qua praktijkontwikkeling?

16.30 – 17.00  Uitkomsten gesprekstafels met reflecties van deskundigen 

17.00 – 17.30  Afronding, afspraken voor volgende stap en een borrel

Als je je opgegeven hebt en je toch niet kunt komen; meld je dan tijdig af! Het scheelt ons kosten, plus dat we mensen op de wachtlijst dan toch nog kunnen uitnodigen. Bij niet komen zonder afmelding brengen we €25 in rekening wegens gemaakte kosten.

Gepubliceerd door  AKMI 5 november 2019