Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Professionals in de cultuurspagaat

Congres lectoraat Management van Cultuurverandering

Congres

Het jaarlijkse congres van Management van Cultuurverandering staat in het teken van de professional in de cultuurspagaat. In steeds meer domeinen wordt van professionals verwacht dat zij zich bewegen in netwerken en samenwerkingsverbanden. Dit zorgt voor cultuurverschillen. Tegen welke dilemma’s lopen professionals aan, en welke oplossingen zijn geboden? Op die vraag proberen we tijdens het congres een antwoord te vinden.

Programma

In het plenaire gedeelte gaan we verhalen uit de praktijk uitwisselen. In de middag kunt u deelnemen aan onderstaande reeks workshops.
U kunt u inschrijven op workshops A of workshops B.

12.30-13.00

Inloop met koffie/thee

Wibauthuis

13.00-13.45

Plenaire opening met verhalen uit de praktijk

Wibauthuis ruimte 02B09

14:00-15:00

Workshops ronde 1

Wibauthuis ruimtes 03A26 en 03A30

Muller Lulofshuis ruimtes 04A16 en 04A20

15:10-15:55

Workshops ronde 2

Wibauthuis ruimtes 03A26 en 03A30

Muller Lulofshuis ruimtes 04A16 en 04A20

16:00-17:30

Borrel

Café Fest (achter Wibauthuis)

Ondernemers, consumenten, bewoners, vastgoedeigenaren, beleidsmakers, handhavers van de openbare orde, en ga zo maar door: allemaal belanghebbenden van de drukke Amsterdamse winkelstraat, verenigd door een groeiend besef dat een collectieve aanpak nodig is voor een aangenaam leef- en ondernemersklimaat. Maar hoe kom je in een omgeving met zo uiteenlopende culturen – vaak in harmonie, maar soms in spanning met elkaar – tot een duurzame collectieve aanpak? In deze workshop onderzoeken we gezamenlijk een tweevoudige cultuurspagaat.

Deze workshop richt zich op de consumptieruimte rond de Hoogstraten als praktijklaboratorium, met onder andere NV Zeedijk, de straatmanager, de wijkagent, een We Live Here vrijwilliger, enkele bewoner-ondernemers, en ondernemersvereniging Centrum XL (ovb).

Met de workshop ontwikkelen we concrete handvatten, een relevante community en bijpassende leervragen die ontwikkelde inzichten in de werkpraktijk zullen helpen verankeren. Deze leggen een basis voor concrete, collaboratieve interventies die vanaf de zomer in het gebied zullen worden uitgevoerd.

Als eerste, de spagaat tussen de uiteenlopende culturen van verschillende belanghebbenden van de winkelstraat als gedeelde consumptieruimte. Als tweede, de spagaat waar deze belanghebbenden zelf zich mee geconfronteerd zien: het balanceren tussen gezellige drukte en overlast, tussen stijgende marktwaardes en toegankelijkheid van de woningmarkt, tussen orde handhaving en flexibiliteit.


Onder leiding van Julie Ferguso, Krispijn Faddegon en partners.

Deze workshop gaat in op kleinschalig ondernemerschap vanuit de wijk. We starten met een toelichting van het project Ondernemend participeren vanuit de wijk. Vervolgens zal onder leiding van de onderzoekers en partners een workshop plaatsvinden waarbij de vraag centraal staat: Welke dilemma’s komen participatieprofessionals van de gemeente die zich bezighouden met ondernemerschap vanuit de wijk tegen, en hoe kunnen ze daarmee omgaan ? In deze workshop gaan we specifiek in op dilemma’s als het gaat om 2 culturen: die van de wereld van de wijk versus de (wettelijke) kaders waarbinnen de gemeentelijke professionals werken. In de workshop passen we debat- en theatervormen toe, waarbij we ons verplaatsen in specifieke situaties die deze professionals tegenkomen.

Onder leiding van Anna de Zeeuw en Marije Ebbers

In verschillende domeinen, en zeker ook in de zorg voor jeugd, is er sprake van een toenemende onderlinge afhankelijk tussen allerlei organisatievormen en samenwerkingsstructuren. Als gevolg daarvan staat de autonomie van de ‘klassieke’ professional onder druk. Hen wordt in toenemende mate gevraagd om samen te werken en werkzaamheden af te stemmen met partijen en professies die geen deel uit maken van de eigen ‘professionele logica’ (denk- en werkwijzen, normen, gedragingen). Dat die afstemming en samenwerking bepaald geen gemakkelijke taak is, en in de praktijk lastig blijkt vorm te geven, is eigenlijk niet verassend. In deze workshop gaan we op zoek naar de oorzaken van deze afstemmingsproblematiek, en proberen we mee te denken met mogelijke oplossingen.

Onder leiding van Eelco van Wijk, Marian Zandbergen en Jelle van Aanholt

Diversiteit in teams wordt steeds meer aangemoedigd omdat blijkt dat het de effectiviteit vaak ten goede komt. Zeker binnen zorgteams zien we dat medewerkers sterk verschillen qua achtergrond, opvattingen en professie. Dat heeft een vruchtbare kant, maar kan ook kwetsbaar zijn. Want, wat als er binnen teams subculturen ontstaan waardoor interprofessionele samenwerking nauwelijks tot stand komt? En wat als perspectieven met elkaar in botsing komen? In deze workshop onderzoeken we met welke risico’s dit gepaard gaat en hoe dat de integriteit in teams kan beïnvloeden.

Onder leiding van Erik Essen en Ellen Roeleveld

Gepubliceerd door  AKMI 13 juni 2019

Datum

Startdatum 02 jul 2019

Tijd

12:30 - 17:30 uur

Locatie

Wibauthuis (WBH)

Wibautstraat 3b

1091 GH Amsterdam

020 595 4955