Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Democratisering: meer improvisatie, minder marsmuziek

Symposium master Urban Management

Evenement

De master Urban Management organiseert op 20 juni dit symposium over de rol van urban managers in een stad met veranderend governance.

Digitalisering, verstedelijking en globalisering beïnvloeden in rap tempo de balans tussen burger, markt en overheid. Om de zeggenschap en het eigenaarschap van de bewoners van Amsterdam te vergroten wil het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam meer accent leggen op de as burger-overheid. Deze veranderingen brengen allerlei vragen met zich mee voor de (toekomstig) professional die zich bezighoudt met het innoveren van een leefbare, inclusieve en duurzame stad. Welke managementvaardigheden heeft u nodig in deze tijd van nieuwe democratisering?

 

Programma

Tijd Activiteit Ruimte
14.30 Ontvangst 1e verdieping
15.00 Opening
Door dagvoorzitter Els Beukers (opleidingsmanager master Urban Management)
01A30
15.05 Keynote
Door Gelske Martens (docent master Urban Management)
01A30
15.30 Workshops
1: Deep democracy
2: The art of hosting
3: Dialoogmanagement

05A16
05A20
05A24
16.15 Plenaire terugkoppeling vanuit workshops 1e verdieping
16.30 Slotdiscussie
Onder leiding van Jurgen Hoogendoorn (docent master Urban Mangement) en Sjoukje Alta (programmadirecteur Democratisering)
1e verdieping
17.00 Netwerkborrel 1e verdieping
18.00 Einde  

 

 

Inhoud workshops

Deep democracy is een innovatieve en zeer krachtige vijfstapsmethode voor het leiden en begeleiden van groepen. Waar bij een democratisch genomen besluit uitgegaan wordt van de mening van de meerderheid gaat deep democracy ervan uit dat iedere stem telt en dat beslissingen die genomen worden op basis van de mening van zowel de meerderheid als de minderheid het meest waardevol zijn en stand houden. Deep democracy zorgt ervoor dat zoveel mogelijk stemmen in een groep hoorbaar worden en de stem van de minderheid naar de oppervlakte komt. Zo wordt de potentie van een groep volledig benut.

Door Amir Nazar (MSc Public Administration, interim adviseur en procesbegeleider Bureau Interim & Advies, gemeente Amsterdam)

Binnen deze workshop verkennen we de ingrediënten van The art of hosting - een benadering van leiderschap. De ‘art’ gaat over de kunst om zowel met onszelf als met anderen te komen tot goede samenwerking. ‘Hosting’ verwijst naar de uitnodiging, waarbij deelnemers als een gast welkom geheten worden en alles ontvangen wat nodig is om het bezoek zinvol te maken. Bij ‘The art of hosting’ hoort ook ‘harvesting’ – het oogsten van een vervolg. ‘The art of hosting’ verbindt persoonlijk leiderschap met systeemelementen zoals dialoog, faciliteren en co-creatie van innovatie. Het biedt leiders handvatten voor het aangaan van complexe uitdagingen.

Door Maayke Jansen (docent en onderzoeker master Urban Management en Toegepaste Psychologie, Hogeschool van Amsterdam)

Werken aan een oplossingsrichting voor complexe vraagstukken vraagt om een goede dialoog met uiteenlopende stakeholders. Hoe organiseer en faciliteer je een goede dialoogsessie? Hoe komt een gemeenschappelijke taal tot stand, met gedeelde ideeën en inzichten? De workshop dialoogmanagement is gericht op het delen van zowel expliciete als impliciete kennis en ervaringen in een dialoog tussen mensen met verschillende achtergronden en de vaardigheden die dat van een urban manager vraagt.

Door Els Beukers (opleidingsmanager master Urban Management, Hogeschool van Amsterdam, zelfstandig adviseur dialoogmanagement bij ruimtelijke ontwikkeling, en postdoc-onderzoeker Universiteit van Amsterdam)

Voor wie?

Dit symposium is interessant voor iedereen die actief is in sectoren waarin stedelijke vraagstukken worden aangepakt, zoals:

 • Stedelijke professionals
 • Partners in het stedelijke veld
 • (Voormalig) docenten van de master Urban Management
 • (Voormalig) onderzoekers van het speerpunt Urban Management
 • Studenten en alumni van de master Urban Management
 • Alle andere geïnteresseerden

Sprekers

 • mw.  dr. E. Beukers

  "Als trainer Dialoogmanagement help ik de dialoogvaardigheden te verbeteren van betrokkenen bij complexe planprocessen en projecten in het fysieke domein. Waarom is het zo lastig om tot een dialoog te komen met betrokkenen met verschillende achtergronden? Hoe kom je met een diverse groep tot een goede uitwisseling van kennis, ervaringen, ideeën, waarden, redeneringen, sentimenten, verwachtingen, belangen en interpretaties? Deze training is gebaseerd op mijn promotieonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast werk ik als opleidingsmanager voor de master Urban Management bij de Hogeschool van Amsterdam. Deze master is voor professionals in het stedelijke veld, die aan de slag gaan met knelpunten waar zij in hun praktijk mee te maken hebben. Zo worden praktijk, onderwijs en onderzoek verbonden. Ook werk ik als postdoc onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam in het kader van het Innovatieprogramma Mobiele Stad."
  e.beukers@hva.nl
  T: 0638316327

  Ga naar detailpagina
 • mw.  drs. G.H. Martens

  Gelske Martens is docent managementvaardigheden en begeleider van de externe opdracht bij de master Urban Management, tevens docent Managementvaardigheden en stagecoördinator bij de bachelor Bestuurskunde. Haar expertise ligt op het snijvalk van kennis over de stad, actuele trends en hoe professionals dit effectief kunnen toepassen in hun dagelijkse grootstedelijke praktijk. Geïnspireerd door de combinatie van kennis, waardecreatie en extra support voor de uitvoering was zij betrokken bij een internationale leiderschapsorganisatie Common Purpose. Daar werden leiderschapsprogramma’s ontwikkeld en aangeboden gericht op het verbeteren van persoonlijke effectiviteit en de leefomgeving. Deze functie werd gecombineerd met het programmamanagement voor het Kennisnetwerk Amsterdam. Een netwerk waar verschillende partijen kennis en ervaringen uitwisselen over de kwaliteit van samen leven en samen wonen in Amsterdamse wijken.
  g.h.martens@hva.nl

  Ga naar detailpagina
 • mw.  drs. M.E. Jansen

  Maayke Jansen is werkzaam als onderzoeksleider en docent. Zij verzorgt onderwijs binnen de minor Management van Cultuurverandering en geeft gastcolleges. Maayke is psycholoog, met een klinische en organisatiekundige achtergrond en ruime werkervaring binnen de zorgsector. Zij is registerpsycholoog NIP/A&O: het landelijk register van geaccrediteerde psychologen in de arbeids- en organisatiepsychologie.
  m.e.jansen2@hva.nl

  Ga naar detailpagina
 • dhr.  A. Nazar

  “Als adviseur en procesbegeleider bij de gemeente Amsterdam werk ik veelal aan veranderkundige opdrachten: teams en afdelingen helpen bij het veranderen van het werk en de cultuur. Interventies zijn doorgaans gericht op cultuurverandering, het ontwikkelen en implementeren van leerprogramma's, het begeleiden van management- en uitvoeringsteams in transitie.”

  Ga naar detailpagina
 • dhr.  J.N. Hoogendoorn

  Zet zich als civil servant in om, vanuit ambtelijk vakmanschap, publieke waarde te creëren met de mensen in de stad. Heeft dat in de praktijk gebracht met het opzetten van het broedplaatsenbeleid in Amsterdam eind vorige eeuw, het tijdens de crisis van na 2008 aan bewoners teruggegeven van braakliggende terreinen en door kennis en ervaring in te brengen in het concept ‘organische gebiedsontwikkeling’. Daarnaast wisselt Jurgen zijn kennis en ervaring graag uit met anderen onder andere studenten en docenten aan de Hogeschool van Amsterdam om een bijdrage te leveren aan (de vernieuwing van) het ambtelijk vakmanschap.
  j.n.hoogendoorn@hva.nl

  Ga naar detailpagina
 • mw.  S. Alta

  Sjouke is een hands-on resultaatgerichte en enthousiaste (proces-, project en programma)manager in complexe, bestuurlijke omgevingen. Specialisatie is het creatief samenwerken aan oplossingen. Na een rijke loopbaan als onderzoeker, consultant en senior bestuursadviseur vervult Sjoukje nu de functie van stadsdeelsecretaris van stadsdeel Amsterdam Oost en is programmadirecteur Democratisering bij de gemeente Amsterdam. Sjouke heeft een masteropleiding Bestuurs- en organisatiewetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen gevolgd.

  Ga naar detailpagina
Gepubliceerd door  AKMI 11 juni 2019