Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Van Schulden naar Kansen: weten wat werkt

Save the date

Congres

Dit is de titel van het jaarcongres armoede en schulden van het Lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam dat op donderdag 25 november plaatsvindt. Het congres wordt gehouden in het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Zet deze datum alvast in uw agenda.

Stichting Van Schulden Naar Kansen (VSNK), Aegon en het Lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam voerden tussen 2016 en 2020 in zeven steden een programma uit dat gericht was op het terugdringen van armoede en schulden. In totaal werden 85 lokale informele armoede- en schuldenprojecten ondersteund.
Doel van het onderzoek was onder meer beantwoording van de vraag: wat werkt er voor wie?
Na vijf jaar programma en onderzoek hebben we wel wat antwoorden op die vraag. In de bundel ‘Van Schulden naar Kansen: weten wat werkt’ staan de resultaten van dit unieke langjarige onderzoek beschreven. Het eerste exemplaar van deze bundel wordt tijdens het congres uitgereikt.

Ochtendprogramma

In het ochtendgedeelte presenteert Jodi Mak, projectleider van het onderzoek, de belangrijkste resultaten en conclusies van het onderzoek. Zij gaat onder meer in op de ontwikkeling in financiële zelfredzaamheid van de deelnemers en op de succesfactoren: wat weten we nu over wat er voor wie werkt?
Vervolgens vertelt Margot Trappenburg, Bijzonder hoogleraar Grondslagen van het Maatschappelijk werk aan de Universiteit voor Humanistiek, over de toegevoegde waarde van maatschappelijke initiatieven bij het ondersteunen van kwetsbare burgers.
Nynke Tromp, assistent-professor Social Design and Behaviour Change aan de TU Delft, gaat in op de vraag hoe je ervoor kunt zorgen dat organisaties daadwerkelijk de stap maken naar het beantwoorden van de vraag: hoe kunnen we effectief worden?

Middagprogramma

In de middag sluiten we in kennis- en uitvoeringsgerichte sessies – samen met de onderzochte projecten – aan op de ‘lessen uit het onderzoek’.

De volgende vragen staan centraal:

  • Wat werkt er wel en wat werkt er niet bij de doelgroep?
  • Hoe kun je werken aan duurzame gedragsverandering?
  • Hoe kunnen maatschappelijke initiatieven in de praktijk succesvol werken aan motivatie
  • Hoe kunnen financiers en overheden beter sturen op het realiseren van outcome en impact door maatschappelijke initiatieven?
  • Wat is het belang van methodisch werken en wat kunnen we daarover leren uit andere domeinen?
  • Wat kunnen vrijwilligers en beroepskrachten in projecten van elkaar leren en wat is de toegevoegde waarde van gemeenschappelijk optreden?
  • Hoe bereik je met informele armoede- en schuldenprojecten zzp’ers?

Kortom: een diversiteit aan sessies die aansluiten bij de resultaten van het onderzoek.

Plenaire gedachtewisseling over lessen voor de toekomst tussen gemeenten en fondsen over de vraag hoe een droominterventie gerealiseerd zou kunnen worden

Roeland van Geuns, lector Armoede Interventies, sluit af met een reflectie op het programma.
Hij zet op een rij wat we geleerd hebben en welke lessen we mee moeten nemen naar de toekomst?

Gepubliceerd door  AKMI 1 juli 2021

Datum

Startdatum 25 nov