Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Landelijke conferentie Meidenwerk

Aanmelden voor deze conferentie is niet meer mogelijk.

Evenement

In oktober verschijnt het handboek ‘Kracht van meiden!’. De eerste wetenschappelijk onderbouwde uitgave die meidenwerkers inzicht biedt in het methodisch werken met (groepen) meiden en de bijdrage hiervan op hun ontwikkeling. Het lectoraat Youth Spot van de Hogeschool van Amsterdam organiseert op 23 oktober de landelijke conferentie Meidenwerk, waar dit boek gepresenteerd wordt.

Waar?

Hogeschool van Amsterdam, locatie Kohnstammhuis (Wibautstraat 2-4, Amsterdam).

Voor wie?

 • Jongerenwerkers
 • Teamleiders jongerenwerk en beleidsmakers
 • Docenten
 • Studenten

Wat kun je deze dag verwachten?

Naast een interessant plenair gedeelte, waarin onder andere het boek wordt gepresenteerd, kun je deelnemen aan verschillende workshops over thema’s die het meidenwerk treffen zoals social media, seksuele weerbaarheid diversiteit.

Programma van de dag

10.00 - 10.30 uur

Ontvangst in het Kohnstammhuis

Hogeschool van Amsterdam, Wibautstraat 2-4

10.30 - 10.45 uur

Opening van de dag

Door dagvoorzitter Fatima Bourri (HvA) en side-kick Marijn Vissers (Improbattle)

10.45 - 11.15 uur

Aan de stamtafel:

Verhalen uit en over het meidenwerk van toen en nu

Met:

Judith Metz, Lector Jongerenwerk, Youth Spot, HvA,

Linda Duits, publicist en onderzoeker over feminisme en meidenculturen,

Mylène Vos, oud-deelneemster & vrijwilliger meidenclubs Noord-Groningen,

Hibat Ghazlane, meidenwerker van JoU Utrecht,

Bronja Nijk, meidenwerk pionier sinds de jaren 80, trainer, coach & adviseur,

Marja Valkestijn, meidenwerk pionier sinds de jaren 80, oud-expert NJi,

Fietje Schelling, (onder meer) mede-initiatief Platform Sterk Meidenwerk.

11.15 - 11.45 uur

De verhalen onderbouwd

Cynthia Boomkens en Jolanda Sonneveld van Youth Spot, HvA, introduceren 'Kracht van meiden! Meidenwerk als specifieke methodiek van het jongerenwerk’. Dit boek kwam tot stand via praktijkgericht onderzoek. Het handboek helpt meidenwerkers om het methodisch werken in het meidenwerk te versterken.

11.45 – 12.00 uur Korte pauze
12.00 – 13.00 uur

Netwerken met een thema!

Aan 15 thematafels kun je in kleine groepjes met elkaar kennismaken en in gesprek gaan over een relevant thema in het meidenwerk.

13.00 - 14.00 uur Lunch en kennismarkt!
14.00 – 15.00 uur

Workshops: mooie praktijkvoorbeelden, verdieping en uitwisseling

Door: Stichting Kwartier Zorg & Welzijn Midden-Groningen, Streetcornerwork & Combiwel Amsterdam, Youth Spot HvA, Dock Haarlem, JoU & Pretty Woman Utrecht, R-Newt Dordrecht &Tilburg en JIP Amsterdam Noord.

15.00 - 15.45 uur High Tea in dynamiek! Een verrassend toetje…..
15.45 uur Naar huis

Workshops

Klik achter de workshop op + voor een toelichting.

Meiden hebben allerlei vragen. En die zijn meestal niet makkelijk te beantwoorden, omdat er achter een vraag vaak vele andere vragen zitten. Zo kan het gaan om complexe verblijfsvragen, herkennen van depressies, laaggeletterdheid of vragen over ‘gedoe’ op school, werk of het vinden van een huis. Over seks, vriendjes of over angsten, over onveiligheid. Hoe weet je nu wat de meiden beweegt? In de JIP-aanpak weten we de dieperliggende issues van de meiden boven water te krijgen. Hoe verschillend de meiden ook zijn. Hoe doet het JIP dat? En hoe krijg je die verschillende meiden binnen? In deze workshop gaan jullie dat zelf ervaren. Dit wordt een DOE-workshop!

 • Door: Fatima Fattouchi, JIP Manager Amsterdam Noord
 • Ruimtenummer: 02A02

Gemeenten stellen beleidsdoelen op voor jongeren of zelfs heel specifiek voor meiden, op grond van onderzoekgegevens en gesprekken met burgers en maatschappelijke organisaties. Dat kan gaan over verbeteren van toegang tot werk, het creëren van een sterke sociale omgeving voor jongeren c.q. meiden of terugdringen van schooluitval. Om de beleidsdoelen te realiseren verleent de gemeente onder andere opdrachten aan jongerenwerkaanbieders en willen zij na afloop inzicht in hoeverre beleidsdoelen zijn gerealiseerd. Ken jij als meidenwerker het meiden- of jongerenbeleid in jouw gemeente? Hoe sluiten de beleidsdoelen en verwachtingen aan op de leefwerelden van de meiden waar jij mee werkt? En hoe kun je het gesprek hierover voeren met de gemeentelijk beleidsmedewerkers? Dat gaan we met elkaar ontdekken in deze workshop.

 • Door Ahmet Balci, manager en teamleider jongerenwerk bij Combiwel, Amsterdam; Ernst Radius, adviseur bij Sociaal Werk Nederland en Herwin Horst, onderzoekstagiaire bij Sociaal Werk Nederland.
 • Ruimtenummer: 02A03

Meidenwerkers realiseren hun beoogde doel door methodisch te werken. Simpel gezegd houdt dit in dat zij op een planmatige en systematische manier te werk gaan om de beoogde doelen te realiseren. In deze workshop verkennen we de belangrijke eigenschappen van het methodisch werken van meidenwerkers. Naast het planmatig werken, passen meidenwerkers methodische principes toe, werken zij individueel of groepsgericht en werken zij waar nodig actief samen met de omgeving van meiden. Aan de hand van een eigen praktijkvoorbeeld leren we in deze workshop om de kenmerken van methodisch werken te verbinden aan de eigen praktijk om zo jouw eigen handelen beter te kunnen onderbouwen en inzichtelijk te maken.

 • Door Jolanda Sonneveld, senior onderzoeker bij Lectoraat Youth Spot, Hogeschool van Amsterdam. In samenwerking met Sophie van Al, meidenwerker van Dynamo Amsterdam.
 • Ruimtenummer: 02A04

Hoe onderhoud je contact met de meiden als ze niet zichtbaar zijn? En hoe bereik je meiden via social media? Online of offline in gesprek gaan met meiden; wanneer gebruik je welk kanaal en hoe? In deze workshop geen we ervaringen en kennis delen rondom dit thema. Dat gaan we doen aan de hand van stellingen; zo kunnen we met elkaar in gesprek. Gaan we samen oplossingen vinden en best practices delen om meiden te bereiken in de online-wereld. Bijvoorbeeld; hoe ga je om met meiden die (stiekem) contact hebben met jongens en daar weinig over praten? Of, wanneer zet je de groepsapp in? En wanneer praat je (online of offline) individueel met meiden en wanneer in een groep? Dat komt allemaal aan de orde in deze workshop.

 • Door Martha Mensen en Sandra van Eck, meidenwerkers van R-Newt, ContourdeTwern in Tilburg en Dordrecht.
 • Ruimtenummer: 02A05

Meidenwerkers ondersteunen meiden bij hun identiteitsontwikkeling, zodat zij leren om zelf vorm te geven aan hun eigen leven als deel van de samenleving”. Meidenwerkers werken hieraan door te werken aan de empowerment van de meiden. In deze workshop gaan we dieper in op het doel van meidenwerk en hoe empowerment hieraan bijdraagt. Vervolgens gaan we deze kennis toepassen op een eigen casus, door te werken met een instrument uit het handboek: ‘Verwerven van eigenaarschap over het eigen leven’. Omdat alle meiden verschillend zijn, ziet dit proces er bij alle meiden anders uit. In deze workshop leer je hoe je verschillende meiden kunt ondersteunen bij hun identiteitsontwikkeling.

 • Door Cynthia Boomkens, docent-onderzoeker bij Lectoraat Youth Spot, Hogeschool van Amsterdam. In samenwerking met Vanessa Hogendorp van Combiwel die aan het onderzoek heeft meegewerkt.
 • Ruimtenummer: 02A11

Meidenwerkers werken samen met de omgeving van meiden, zoals familieleden, een mentor, vrienden of hulpverleners. Samenwerken met de omgeving is wenselijk als dit positief kan bijdragen aan de ontwikkeling van een meisje of een groep. Om goed samen te kunnen werken met de omgeving van meiden heb je inzicht nodig in welke mensen in de omgeving de meiden steunen of juist belemmeren. In het handboek Kracht van meiden! zijn drie creatieve werkvormen opgenomen waarmee meiden en de meidenwerker dit inzicht kunnen verwerven. Op basis van dit inzicht kun je als meidenwerker keuzes maken over welke personen je op welke manier wilt betrekken in de begeleiding van meiden. In deze workshop maken we op een actieve manier kennis met de drie werkvormen. Meidenwerkers die al hebben gewerkt met de werkvormen vertellen over hun ervaringen en de inzichten die het hen heeft opgeleverd.

 • Door Hannah van der Grient, auteur van het boek Kracht van meiden! en docent bij Hogeschool van Amsterdam. In samenwerking met Ilona van Elswijk, jongerenwerker van Stichting Jeugd & Jongerenwerk Midden Holland.
 • Ruimtenummer: 02A34

Meiden die met elkaar op een muurtje zitten in het centrum van het dorp, druk met elkaar en hun mobieltjes en ondertussen lachen om jongens die op de scooter voorbijrijden… Het meidenwerk als onderdeel van het jongerenwerk is in het hoge noorden net zo belangrijk als in andere delen van het land. Dorpen die ver uit elkaar liggen, de grotere plaatsen die hun eigen identiteit hebben, het is de leefomgeving van deze meiden. Hoe bereik je ze en zet je daar een meidenclub op? Verschilt de leefwereld van deze meiden met meiden uit stedelijk gebied? Trek je eigen conclusie aan de hand van een filmpje en ontdek in deze workshop welke lessen er te leren zijn van de aanpak van het meidenwerk in de gemeente Midden-Groningen; ook relevant voor het werken met meiden in grote steden!

 • Door Gerietha Wieringa, Jongeren-/meidenwerker van Stichting Kwartier Zorg & Welzijn Midden-Groningen en bestuurslid van BVJong. Iin samenwerking met Mylène Vos, vrijwilliger uit Midden-Groningen.
 • Ruimtenummer: 02A35

In Amsterdam Zuid werken vele en diverse organisaties in het preventieve sociaal domein, in de jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning samen om pubermeiden en tienermoeders met complexe problemen de juiste begeleiding te bieden; op het juiste moment én door de juiste professional. Hoe doen Streetcornerwork – de veldwerksters in de individuele begeleiding – en Combiwel – de jongerenwerksters met een groepsaanpak – dat samen? Hoe bepalen zij wie wat moet doen voor welke meiden? Hoe betrekken zij de ouders daarbij? En de andere organisaties in het sociaal domein, de scholen en in de (jeugd)hulp? Hoe sluiten zij aan op wat de meiden nodig hebben en hoe ontdekken zij dat? Welke valkuilen kwamen zij tegen en welke lessen pikten ze daar uit? Door samen met een ervaringsdeskundige meid een casus uit te werken en te discussieren met stellingen, kom je samen tot antwoorden.

 • Door Suzanne Roijé en Nora Daoudi, meidenveldwerkers van Streetcornerwork, Linda Ruiter, meidenwerker van Combiwel, Amsterdam Zuid met Lot Marijnen, meidenwerker uit Amsterdam.
 • Ruimtenummer: 02A36

In deze workshop maak je kennis met een uitdagende manier van werken voor (puber)meiden. Meiden vinden meer dingen leuk dan koken, nagellakken en kletsen. Wil jij meer weten over het vormgeven van activiteiten waarin meiden vooral veel (raars) gaan doen en daarmee hun sociale vaardigheden en competenties versterken? Speel dan mee met het grote bordspel met DOE-opdrachten en QUIZ-vragen, zoals we dat ook met de meiden doen in het meidenwerk van Dock Haarlem. Schrijf je in! Succes en veel gelach beloofd!

 • Door Süheyla Kasap, projectleider bij DOCK Haarlem.
 • Ruimtenummer: 02A37

Met die boodschap geven Pretty Woman, JoU , Al-Amal en de Politie Midden Nederland voorlichting over sexting en grooming aan jongeren en ouders met een islamitische achtergrond. Sexting is het doorsturen van naaktfoto’s. Grooming is een werkwijze die zich het beste laat vertalen als inpalmen: mooi weer spelen en iemand dan onder druk zetten. Het project won in 2015 de Hein Roethofprijs , een landelijke prijs op het gebied van veiligheid. Met die prijs maakte Pretty Woman een voorlichtingsfilm. In deze workshop starten we met een filmpje. Daarna gaan we met jullie in gesprek over hoe het project werkt; ook in het meidenwerk.

 • Door Paulette van Gils, medewerker van Pretty Woman en Hibat Ghazlane, meidenwerker bij JoU Utrecht.
 • Ruimtenummer: 03A04

Netwerken met een thema

Klik achter het thema op + voor een toelichting.

Stelling: "Meiden die statushouder zijn of een vluchteling-achtergrond hebben, bereik je alleen met een heel specifieke aanpak."

 • Met Fatima Fattouchi, JIP Manager Amsterdam Noord

Stelling: "Meidenwerkers hoeven niets te doen met opvoedvragen van ouders."

 • Met Linda Ruiter, meidenwerker, Combiwel Amsterdam Zuid

Stelling: "In het meidenwerk moet je de activiteiten aan laten sluiten op de wensen van de meiden; zij bepalen het doel van het meidenwerk."

 • Met Tineke de Haas, teamleider Participe, Alphen aan de Rijn

Stelling: "Meedoen is niet genoeg. Je inzet als meidenwerker is altijd dat meiden invloed hebben op het bedenken en uitvoeren van activiteiten."

 • Met Fietje Schelling, (onder meer) ambassadeur bij ExpeX

Stelling: "Het meidenwerk heeft de verantwoordelijkheid om de gemeente uit te kunnen leggen wat het meidenwerk is en wat je er mee kunt bereiken."

 • Met Yeremy Rijnders, onderzoeker bij Youth Spot, Hogeschool van Amsterdam

Stelling: "Door mijn eigen (werk)ervaring in het meidenwerk heb ik mijn EIGEN methodisch werken gevormd."

 • Met Jolanda Sonneveld, senior onderzoeker bij Youth Spot, Hogeschool van Amsterdam

Stelling: "Samenwerken met de school werkt alleen als je als meidenwerker ook in de klas kunt meedraaien."

 • Met Janneke Ebben, stafmedewerker bij JoU Utrecht

Stelling "Binnen groepswerk is geen aandacht voor de individuele behoeften, wensen of problemen van meiden, daarvoor kun je beter individuele begeleiding geven."

 • Met Bronja Nijk, Bureau Nijk voor zorg en welzijn


Stelling: "Meidenwerk kan zich alleen versterken door zich met elkaar te verenigen via een beroepsvereniging."

 • Met Marlijn Groen, jongerenwerker en bestuurslid BVJong

Stelling: "Meiden boven de 16 jaar houd je alleen vast als je ze individuele begeleiding kunt bieden."

 • Met Asia Sarti, onderzoeker/docent bij Youth Spot, Hogeschool van Amsterdam


Stelling: "Je moet te allen tijde weten wat meiden online doen tijdens je activiteiten."

 • Met Bianca Boender, Stg. You!ng

Stelling: "Je moet te allen tijde weten wat meiden online doen tijdens je activiteiten."

 • Met Bianca Boender, Stg. You!ng

Stelling: "Het meidenwerk kan niet altijd voor alle meiden met alle niveaus en achtergronden en niveaus bereikbaar zijn; daarin zijn keuzen nodig."

 • Met Gerietha Wieringa, meidenwerker Stg. Kwartier Zorg en Welzijn, Midden Groningen

Stelling: "Meidenwerkers voelen zich vaak ongemakkelijk bij het bespreekbaar maken van seksualiteit."

 • Met Hanna van der Grient. Onderzoeker Youth Spot, Hogeschool van Amsterdam

Stelling: "Meidenwerkers moeten keuzen van meiden altijd respecteren. Ook als die keuzen niet stroken met de emancipatorische normen van meidenwerkers zelf."

 • Met Marja Valkestijn, pionier in meidenwerk, oud-NJi

Voeg deze pagina toe aan het startscherm van uw telefoon

Android:

 1. Open Chrome
 2. Ga naar deze webpagina
 3. Klik rechtsbovenin op de drie puntjes
 4. Klik op 'Toevoegen aan startscherm'
 5. Klik op 'Toevoegen'

iPhone:

 1. Open Safari
 2. Ga naar deze webpagina
 3. Klik in de menubalk onderin op het vierkante symbool met de pijl
 4. Klik op 'Zet op beginscherm'
Gepubliceerd door  AKMI 18 oktober 2018

Datum

Startdatum 23 okt 2018

Tijd

10:00 - 15:30 uur

Locatie

Kohnstammhuis (KSH)

Wibautstraat 2-4

1091 GM Amsterdam

020 599 5555