Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Congres over armoede en schulden: Het kan écht beter

Congres

Voor het vijfde jaar op rij organiseerde de Hogeschool van Amsterdam hét congres over armoede en schulden. Dit in samenwerking met een aantal leden van de Schuldeiserscoalitie: Delta Lloyd, a.s.r., Aegon en ZilverenKruis. De ontmoetingsdag op het gebied van armoede en schulden voor professionals vanuit overheid, zakelijke dienstverlening, hulpverlening en onderwijs.

Waarom is het zo belangrijk de lat hoog te blijven leggen als het gaat om armoedebestrijding? Hoe zorgen we dat alle nieuwe inzichten en aanpakken het gewenste resultaat opleveren?

In het ochtendprogramma praatte keynote spreker Wouter van den Bos ons bij over uitstelgedrag. Anne Korthals Altes en René Krüse spraken over vroegsignalering. Vervolgens gaf Tom de Bruyne zijn visie op hoe je succesvol kan innoveren met het gedrag van de afnemer/klant als uitgangspunt.

Na de lunch was het mogelijk om één van de vele praktijksessies te volgen, waarin u met een expert en elkaar dieper inging op innovaties in de armoedebestrijding. Of u had de keuze om in een workshop op zoek te gaan naar het antwoord op de vraag wat nu al goed gaat en wat beter kan bij het bevorderen van goed betaalgedrag en het eerder oplossen van betalingsachterstanden.

In het plenaire middagprogramma werden we geïnspireerd door Kees Vendrik over de systemische oorzaken voor armoede en schulden. Het congres werd afgesloten door onze gastspreker Prinses Laurentien. Gedurende de dag trad Marie-Louise Voors, bij velen bekend en tot voor kort manager van Delta Lloyd Foundation, op als gespreksleider. Kortom, het was een spraakmakende dag!

Kaart ArgumentenFabriek

Tijdens het congres is onder leiding van de ArgumentenFabriek gedurende 4 workshops gewerkt aan een informatiekaart over hoe bedrijven en instellingen omgaan met betalingsachterstanden. Hierbij is gewerkt vanuit twee fases:

  • De eerste fase definiëren wij als de fase waarin de schuldeiser alle activiteiten zelf uitvoert en waarin (nog) geen kostenverhogende maatregelen zijn genomen.
  • De tweede fase is de fase waarin de schuldeiser kostenverhogende maatregelen heeft genomen en/of de invorderingsactiviteiten heeft uitbesteed.

De uitkomst van deze sessies is samengevat in een informatiekaart. Daarin is weergegeven wat goed gaat en wat beter kan vanuit schuldenaar en schuldeiser bezien in de eerste en de tweede fase.

Film Het kan écht beter

Impressie van het congres op donderdag 2 november 2017

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Programma

downloadversie programma

Presentaties

Bekijk hier de beschikbaar gestelde presentaties van de lezingen.

Webcolleges

Bekijk de webcolleges van de keynote-sprekers afzonderlijk

Workshops

Waar vind je als jongere informatie over schulden? In deze workshop onderzoeken we hoe de schuldhulpverlening voor jongeren verbeterd kan worden. We brainstormen over grote veranderingen en zijn heel benieuwd naar uw ideeën. We bespreken ook hoe inzichten uit de psychologie kunnen worden toegepast bij het bereiken van deze doelgroep.
Door Mirre Stallen (Onderzoeker, HvA), Erica Samson (Jongerenwerker, Cardea) en Nienke Heeres (Jongerenwerker).

Hoe verschilt het gedrag van mensen die te weinig geld hebben om goed rond te kunnen komen van het gedrag van anderen? Nieuwe wetenschappelijke inzichten bieden handvatten om gedrag van schuldenaren beter te begrijpen en hier beter mee om te gaan. In deze workshop bieden wij een crash cursus ‘schaarste theorie’ en gaan we in op praktijkexperimenten waarbij deze inzichten ingezet worden. Daarnaast is er ruimte om te sparren over hoe de inzichten meegenomen kunnen worden in de eigen organisatie/werkzaamheden.
Door Gea Schonewille (wetenschappelijk medewerker, Nibud) en Hanneke Goosen (Onderzoeker, HvA).

2 Miljoen Nederlanders hebben een betalingsachterstand. Hoe kun je door middel van goede communicatie ervoor zorgen dat die mensen eerder uit de schulden komen? Er zijn eindeloos veel manieren waarop schuldeisers een boodschap kunnen verwoorden, ofwel verpakken, om mensen met betalingsachterstanden benaderen. In deze workshop gaan we hier verder op in. Stuur je eigen voorbeeldbrief naar felix_uhl@deltalloyd.nl en ontvang tijdens de workshop feedback hierop.
Door Felix Uhl (Manager klantbelang Centraal, DL) en Anna van den Boogaard (St. Lezen en Schrijven).

Waarom vallen mensen uit in de aanloop naar schuldhulpverlening? Uitvoerders hebben daar als geen ander zicht op, en beleidsmakers kunnen de organisatorische randvoorwaarden helpen creëren waardoor uitval teruggedrongen kan worden. In deze workshop wordt een introductie gegeven over de gedragsleer en worden uitvoerders en beleidsmakers uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan hoe uitval teruggedrongen kan worden. Er wordt gewerkt met een gedragsgerichte aanpak: maak de dienstverlening voor cliënten zo makkelijk, aantrekkelijk, sociaal en tijdsgebonden mogelijk, bijvoorbeeld:

  • Maak het intakegesprek coachender;
  • Haal de nadruk weg van administratieve en ‘technische’ informatie;
  • Sluit aan bij de behoeften en capaciteiten van de cliënt;
  • Zorg voor een ‘warme’ overdracht tussen hulpverleners om ‘shoppen’ met hulpvragen te voorkomen.

Door Marjoka van Doorn (Docent Psychologie, UU) en Jorien van der Laan (Senior Onderzoeker, HvA).

Het omgaan met betalingsachterstanden is in de laatste jaren in een ander daglicht komen te staan. Er zijn steeds meer initiatieven met een insteek vanuit het ‘helpen’ waarbij klanten kunnen rekenen op hulp om te voorkomen dat er financiële problemen ontstaan. Daarbij gaan al veel initiatieven goed maar kunnen zaken ook altijd beter.
a.s.r. biedt verschillende oplossingen bij betalingsachterstanden. Met als uitgangspunt om bijvoorbeeld in de woning te kunnen blijven wonen. Echter, in de praktijk blijkt dat mensen hier niet altijd gebruik van maken. Speelt schaamte, angst of gebrek aan lef hierbij een rol? Welke ervaringen kunnen we delen en met welke concrete acties kunnen we morgen aan de slag? Wat zou het verschil maken? Door gerichte discussies en het delen van ervaringen zorgt deze workshop voor meer houvast en richting in de dagelijkse bedrijfsvoering zodat er weer een stap gemaakt kan worden in hulp aan klanten.
Door Gilbert Mattu (directeur Services, a.s.r.), Marcel van Rhenen (Teammanager Preventief, intensief en bijzonder beheer Hypotheken, a.s.r.) Mark Schermer Voest (Medewerker Preventief Beheer Hypotheken, a.s.r.), Aeron Vos (Docent Ondezoeker, HvA).

De ambitie van het actieprogramma Van Schulden naar Kansen is om in vijf jaar tijd in doelgebieden in acht steden waarin veel mensen van een laag inkomen leven de financiële zelfredzaamheid van 15% van de desbetreffende huishoudens te vergroten. Dit wordt gedaan door financiële steun van Delta Lloyd Foundation en Aegon aan diverse lokale projecten in deze gebieden. Het lectoraat Armoede Interventies doet onderzoek door de projecten, de deelnemers en de ontwikkelingen in de doelgebieden vijf jaar lang te volgen. In deze workshop gaan we in op het programma Van Schulden naar Kansen en de eerste onderzoeksresultaten van de HvA. Daarna zullen twee lokale projecten zich presenteren. Tot slot gaan we naar aanleiding van de presentaties met de aanwezigen in discussie.
Doel van de workshop is kennis en ervaringen uit te wisselen als het gaat om werkzame elementen en effecten van armoedebestrijding op lokaal niveau: wat kunnen we van elkaar leren?
Door Jodi Mak (Senior Onderzoeker, HvA).

Er zijn helaas nog veel verzekerden met een betalingsachterstand. Voor een aantal is de problematiek fors waardoor ze in de landelijke bronheffing zitten. Met Raad en Daad probeert Zilveren Kruis deze klanten bij staan. Door te helpen uit de bronheffing te komen, maar vooral ook te voorkomen dat ze er in te terecht komen. Gezamenlijk met andere organisaties proberen we via een aantal initiatieven specifieke groepen bij te staan. Initiatieven die variëren van Blockchain technologie, Online platformen tot aan huisbezoeken. In deze workshop willen we deze toelichten en met u hierover in gesprek gaan.
Door Reina Otto (zilveren Kruis), Pieter in 't Hout/Anna Potijk (Gemeente Utrecht), Martin Suithoff (Geldfit.nl), Saskia van Rij (Stichting Doras).

Onder begeleiding van de ArgumentenFabriek gaan we in twee groepen na hoe bedrijven en instellingen omgaan met betalingsachterstanden en wat daarin goed gaat en wat beter kan. De eerste fase definiëren wij als de fase waarin de schuldeiser alle activiteiten zelf uitvoert en waarin (nog) geen kostenverhogende maatregelen zijn genomen.
In workshop 8 beginnen we met de rol en het handelen van de burger/schuldenaar en in workshop 9 starten we met dat wat de leverancier/schuldeiser goed doet of beter zou kunnen doen. Halverwege wisselen we van perspectief.
Door Jenny Kossen (Senior Kaartenmaker) en Sara Blink (Kaartenmaker) van de ArgumentenFabriek.

Onder begeleiding van de ArgumentenFabriek gaan we in twee groepen na hoe bedrijven en instellingen omgaan met betalingsachterstanden en wat daarin goed gaat en wat beter kan. De tweede fase is de fase waarin de schuldeiser kostenverhogende maatregelen heeft genomen en/of de invorderingsactiviteiten heeft uitbesteed.

In workshop 10 beginnen we met de rol en het handelen van de burger/schuldenaar en in workshop 11 starten we met dat wat de leverancier/schuldeiser goed doet of beter zou kunnen doen. Halverwege wisselen we van perspectief.
Door Jenny Kossen (Senior Kaartenmaker) en Sara Blink (Kaartenmaker) van de ArgumentenFabriek.

Bekijk hier de informatiekaart

Bekijk hier de presentaties per workshop

Workshop 1 - Effectieve hulp voor jongeren met schulden

Workshop 2 - Schaarste, schulden en gedrag

Workshop 3 - Het belang van communicatieve verpakkingen - deel 1 en deel 2

Workshop 4 - Op weg naar schuldhulp; van beleid naar praktijk

Workshop 5 - Maatwerk bij betalingsachterstanden

Workshop 6 - Van schulden naar kansen

Workshop 7 - Zorgverzekeraars en schulden

Gepubliceerd door  AKMI 20 juni 2019

Datum

Startdatum 02 nov 2017

Tijd

08:45 - 18:00 uur

Contact

Locatie

Wibauthuis (WBH)

Wibautstraat 3b

1091 GH Amsterdam

020 595 4955