Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

PION-studiedag

Praktijkonderzoek en co-creatie

Congres

Op woensdag 6 april 2016 organiseert de Graduate School Maatschappij en Recht in samenwerking met de Kring Andragologie van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de NOSMO (Nederlandse Organisatie voor Sociaal-Wetenschappelijk Methodologisch Onderzoek) een ééndaagse conferentie over praktijkonderzoek en co-creatie. Het gaat hierbij om onderzoek waarin de verschillende belanghebbenden een meer dan gebruikelijk actieve rol vervullen in de verschillende fasen van het onderzoek.

Vragen die tijdens deze dag centraal staan zijn:                              

  1. Waarom co-creatie (samen met belanghebbenden creëren van werkzame kennis) in onderzoek?
  2. Waarom en welke belanghebbenden betrekken in onderzoek?
  3. Wanneer (in welke fase van het onderzoek)? Hoe?
  4. Welke methoden, ervaringen, resultaten (voorbeelden uit de praktijk) zijn er?

 

Programma

Dagvoorzitter is drs. Wilfred Diekmann, directeur Graduate School, Faculteit Maatschappij en Recht, HvA.

Ochtend

09:00 - 09:30 uur          Inloop

09:30 - 09:45 uur          Opening door prof. dr. Jean Tillie, decaan Faculteit Maatschappij en Recht,

                                         HvA.

09:45 - 10:15 uur          Dr. Cor van Dijkum (Universiteit Utrecht en NOSMO): Co-creatie in

                                         praktijkonderzoek naar complexe maatschappelijke problemen. 

10:15 - 10:45 uur          koffiepauze

10:45 - 11:15 uur          Dr. ir. Femke Merkx (KENNIScoCREATIE, voorheen Rathenau Instituut):

                                         Methoden van co-creatief praktijkonderzoek.

11:15 – 11:45 uur         Prof. dr. Ben Schouten (Lector HvA en hoogleraar Technische Universiteit

                                        Eindhoven): Gaming als methode van co-creatief praktijkonderzoek.

11:45 - 12:15 uur          Prof. dr. Daniëlle Zandee (Universiteit Nyenrode): Co-creatie in onderzoek

                                         naar organisatievraagstukken.

12:15 – 12:30 uur         Korte discussie

12:30 – 13:15 uur          Lunchpauze

 

Middag

Workshops (vijf workshops die alle twee keer worden verzorgd)

13:15 – 14:45 uur         Eerste ronde

14:45 – 15:15 uur          Pauze 

15:15 – 16:45 uur         Tweede ronde

16:45 – 17:30 uur         Borrel

 

Workshops:

  1. Co-creatie en onderzoek in de wijk. Inleider: Dr. Stan Majoor, lector coördinatie grootstedelijke vraagstukken (HvA).
  2. Co-creatie en onderzoek met betrekking tot de transities in het sociale domein. Inleider: Dr. Martin Stam, lector Outreachend werken en innoveren (HvA).
  3. Co-creatie en onderzoek bij leraren. Inleider: Drs. Henk Sligte, onderzoeker (UvA).
  4. Spel als onderzoeksmethode in de praktijk. Inleider: Drs. Bart van Linder, trainer en coach (Actor Adviseurs).
  5. Onderzoeken en (onder)handelen. Inleider: Drs. Adrie Winkelaar, chemicus en andragoloog.

De toegangsprijs is € 120,- (inclusief het boek 'Praktijkonderzoek in ontwikkeling', documentatiemap, koffie, thee en borrel; de lunch kan desgewenst op eigen kosten worden gebruikt in een van de restaurants van de HvA).

Informatie is te verkrijgen bij: Emily van Houts ( e.van.houts@hva.nl).

Gepubliceerd door  AKMI 29 februari 2016