Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Raak slotcongres Financiële Educatie en Armoedebestrijding

Evenement

Op donderdag 13 november organiseert het lectoraat Armoede en Participatie van de Hogeschool van Amsterdam een congres met als thema ‘Financiële educatie en armoedebestrijding.’ Tijdens het congres wordt ingegaan op de vraag welke mogelijkheden er zijn om financieel gedrag te beïnvloeden, in het bijzonder via financiële educatie.

RAAK slotcongres

Dit congres is het slotcongres van het RAAK-project ‘Sturen op motivatie.’ In dit project staat de vraag centraal hoe mensen meer en beter gemotiveerd kunnen worden om aan budgettrainingen mee te (blijven) doen. De uitkomsten van dit onderzoek worden gepresenteerd tijdens dit congres.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Dit congres is bedoeld voor schuldhulpverleners, sociaal raadslieden en maatschappelijke werkers die in hun werk te maken hebben met armoede en schulden. Maar ook voor iedereen binnen het hoger beroepsonderwijs die betrokken is bij onderwijs op het gebied van schuldhulpverlening. En andere betrokkenen zoals beleidsmakers en verantwoordelijken.

 • dr. Roeland van Geuns, dagvoorzitter en lector Armoede en Participatie aan de Hogeschool van Amsterdam.
 • Jennifer Robson PhD (Carlton University, Ottowa, Canada) over de Canadese ervaringen met een integrale benadering van armoede en schuldenproblematiek en de rol van financiële educatie.
 • Catelijne Bosman , ervaringsdeskundige op het gebied van armoede en onder andere bekend van de documentaire ''de rekening van Catelijne''.
 • dr. Mirre Stallen (Radboud Universiteit Nijmegen) over gedragsbeïnvloeding en de rol van educatie, met bijzondere aandacht voor de nieuwste inzichten uit de psychologie van de schaarste.

Panel bedrijfsleven

 • drs. Niek Hoek (voorzitter Raad van Bestuur van Delta Lloyd) over de rol die bedrijven kunnen spelen bij armoedebestrijding en de aanpak van schulden in partnerschap met maatschappelijke organisaties.
 • Annemarie van Gaal , ondernemer, investeerder en bekend van financiële televisieprogramma's zoals Dragon's Den (KRO), Een Dubbeltje Op Zijn Kant en DivorceHotel (RTL4).
 • mr. Remco Matti, directeur-gerechtsdeurwaarder bij Van der Hoeden-Mulder.

Download programma
09:30u Ontvangst en registratie
10:00u Dagopening door dr. Jean Tillie, domeinvoorzitter Hogeschool van Amsterdam

10:10u

Introductie door dr. Roeland van Geuns, dagvoorzitter

10:15u

Keynote spreker: Jennifer Robson (PhD), Carlton University, Canada - Engels

10:45u

Interview met ervaringsdeskundige Catelijne Bosman, documentaire ''de rekening van Catelijne''

11:00

Korte onderbreking

11:15u

Keynote spreker: dr. Mirre Stallen, Radboud University Nijmegen - Engels

11:45u

12:10u

Presentatie RAAK-project en interview door dr. Jeanine Klaver en panelgesprek met werkveldorganisaties

Prijsvraag Delta Lloyd door Marie-Louise Voors, manager Delta Lloyd Foundation

12:30u

Lunch

13:30u

Workshops - klik hier voor de beschrijvingen - Twee workshoprondes van 45 minuten

 1. Waarom het persoonlijk benaderen van cliënten motiveert voor schuldhulpverlening.
 2. Gemotiveerde deelnemers aan een budgetcursus voor mensen die moeite hebben met leren.
 3. Dak- en thuislozen met geld leren omgaan: hoe doe je dat?
 4. Gevolgen van “Economie van de schaarste voor de uitvoeringspraktijk”
 5. Het financiële struisvogelgedrag van vrouwen. Financiële educatie aan vrouwen: hoe doe je dat?
 6. Armoedebestrijding door financiële educatie en empowerment: een holistische aanpak
 7. Maatwerk in groepsgerichte schulddienstverlening: Kan dat wel? Hoe dan?
 8. Motiverende gespreksvoering als instrument in groepsgewijze financiële educatie.

15:30u

Column met Frank Kalshoven

15:45u

Panelgesprek met bedrijfsleven, drs. Niek Hoek, Annemarie van Gaal, mr. Remco Matti, Lidy van der Schaft, dr. Roeland van Geuns (gespreksleider)

16:30u

Reactie vanuit het beleid, dr. Arjan Vliegenthart, wethouder Gemeente Amsterdam

17:00u

Borrel

Het congres is volgeboekt. U kunt zich niet meer aanmelden.

Maatschappelijk werkers die lid zijn van de beroepsvereniging NVMW (Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werkenden) kunnen voor het bijwonen van dit congres accreditatiepunten uit de vrije ruimte krijgen.

Werkwijze

Tijdens de congresdag tekent u als deelnemer de presentielijst. Op basis daarvan verstrekken wij u na afloop een 'bewijs van deelname' via mail. U uploadt dit certificaat vervolgens in uw BAMw dossier. Op basis daarvan bepaalt BAMw het puntenaantal. Het aantal punten is dus niet vooraf bekend.

Neem voor meer informatie over het congres kunt u contact opnemen met Ann De Wreede, kenniscentrumdmr@hva.nl.

Delta Lloyd Foundation stelt € 10.000 beschikbaar voor innovatieve projectideeën op het terrein van de bevordering van financiële zelfredzaamheid van mensen met een inkomen op of onder het sociaal minimum. De inhoud van het project is vormvrij.

De ideeën worden beoordeeld op de volgende criteria:

 • Het project (een nieuwe aanpak, een app, een trainingsvorm of –inhoud, etc.) moet gericht zijn op het bevorderen van financiële zelfredzaamheid. Dat betekent dat het bevorderen van financieel gezond gedrag voorop staat.
 • De voorgestelde aanpak moet in concrete handelingen uitgewerkt zijn (SMART geformuleerd).
 • Mocht het project op een specifieke doelgroep gericht zijn, dan moet deze nauwkeurig benoemd zijn en moet tevens duidelijk zijn wat voor gevolgen dat heeft voor de opzet en aanpak en waarom.
 • Indiener moet vooraf kunnen onderbouwen aan de hand van zeer concrete voorbeelden of op basis van onderzoek en of theorieën waarom hij/zij denkt dat de aanpak effectief zal zijn.
 • Het project / de aanpak moet bij voorkeur bijdragen aan een grotere mate van zelfstandigheid van de personen die tot de doelgroep van het project behoren, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt.
 • Ideeën die gebruik maken van inzichten uit de psychologie van de schaarste hebben een pre.
 • Ideeën die niet onderbouwd zijn of waarvan de werkzaamheid niet aannemelijk gemaakt wordt, vallen automatisch af.

Wat biedt Delta Lloyd Foundation?

 • Een startbudget van € 10.000 incl. btw.
 • Het project wordt gedurende het ontwikkelingsproces gemonitord door de Hogeschool van Amsterdam.

Algemene voorwaarden

 • De projectaanvraag moet worden ingediend via het door ons opgestelde Word format en kan worden gestuurd naar foundation@deltalloyd.nl Zoals vermeld in het format mag het projectvoorstel maximaal 6500 woorden lang zijn.
 • Het is toegestaan om afbeeldingen en video’s bij te voegen.
 • Het aanmelden van een project kan tot en met vrijdag 9 januari 2015 00:00 uur.
 • Op vrijdag 30 januari 2015 wordt de uitslag bekend gemaakt.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Download

SAMENWERKINGSPARTNERS

Wilt u aan de slag met actuele vraagstukken uit uw beroepspraktijk? Met de master Social Work ontwikkelt een visie en leert u nieuwe benaderingen en aanpakken te ontwikkelen en deze te implementeren. U draagt zo bij aan de innovatie en praktijkverbetering van uw organisatie.

Kijk voor meer informatie op www.hva.nl/msw.

Gepubliceerd door  AKMI 31 maart 2015

Datum

Startdatum 13 nov 2014

Tijd

09:30 - 18:00 uur

Contact

Ann De Wreede (kenniscentrumdmr@hva.nl)

Locatie

Pakhuis de Zwijger

Piet Heinkade 179

1019 HC Amsterdam