Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Cultuurverandering: wat werkt wel en wat werkt niet?

Eerste jaarcongres lectoraat Management van Cultuurverandering

Congres

Het eerste congres van het lectoraat Management van Cultuurverandering. Het lectoraat zich op het genereren van managementinformatie die gebruikt kan worden bij het sturen van cultuurverandering. In het afgelopen jaar heeft het lectoraat onderzoek uitgevoerd naar effectieve organisatieculturen en cultuurfricties bij samenwerking.

In het najaar van 2012 wordt er aandacht besteed aan onderzoek naar risicosignalen met betrekking tot organisatie integriteit. Het lectoraat wilt elk jaar een congres organiseren voor professionals, opdrachtgevers, studenten en andere betrokkenen.

Het congres van 26 juni start met een presentatie over de ontwikkelingen van het lectoraat. Daarna spreekt Chesley Rach, plaatsvervangend gemeentesecretaris van Amsterdam, over de impactvolle veranderagenda voor de stad Amsterdam. Beide presentaties worden gevolgd door workshops waarin opdrachtgevers verhalen vertellen over onderzoeken die binnen hun organisatie zijn uitgevoerd. Rita van Dijk gaat tijdens een afsluitende presentatie in op deze ontwikkelingen en licht vanuit haar ervaring en haar boek Roestvrij toe hoe verandertrajecten tot een succesvol resultaat kunnen worden gebracht.

Programma

Tijd Activiteit Sprekers
15.00-15.30 Opening en ontwikkelingen van het lectoraat Management van Cultuurverandering Alex Straathof
15.30-16.00 Presentatie: De veranderagenda van Amsterdam Chesley Rach, plaatsvervangend gemeentesecretaris Amsterdam
16.00-17.00

Workshop 1
Effectieve organisatieculturen: Gebiedsgericht werken in denken en doen

Joke Goedhart, stadsdeelsecretaris Nieuw-West
16.00-17.00

Workshop 2
Cultuurfricties bij samenwerking: Evaluatie Schoolveiligheidteam

Ron zandvliet, projectleider DMO
16.00-17.00

Workshop 3
Organisatie-integriteit: Close Watch Group Integriteit

Alex Straathof en Meike Unger
17.00-17.30 Het verschil tussen formele en informele cultuur en het roestvrij maken van organisaties Rita van dijk
17.30-18.30 Netwerkborrel

 

Gepubliceerd door  AKMI 4 december 2014