Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Bent u geïnteresseerd in een module en wilt u meer informatie? Laat uw telefoonnummer achter u wordt gebeld.

Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

De HvA gaat zorgvuldig om met uw privacy en uw persoonlijke gegevens. We bewaren en gebruiken enkel persoonsgegevens die rechtstreeks door u zijn opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons door u worden verstrekt. We gebruiken ze voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn. We beschermen de gegevens met passende veiligheidsmaatregelen. We bewaren uw gegevens maximaal een half jaar en dragen daarna zorg voor vernietiging. Kijk voor meer informatie op http://www.hva.nl/home/disclaimers/privacy