Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Manifest jongeren en corona uitgereikt aan premier Rutte

30 apr 2021 15:12 | Faculteit Maatschappij en Recht

Vorig jaar riep premier Rutte tijdens zijn persconferentie jongeren op om actief mee te denken over de toekomst van het land tijdens en na de coronacrisis. Op 30 april ontving hij een NWA-manifest met adviezen, gebaseerd op onderzoeksvragen die jongeren stelden aan de wetenschap. Reint Jan Renes, lector Psychologie voor een Duurzame Stad, was een van de vijf topwetenschappers aan wie jongeren hun vragen konden voorleggen.

De Nationale Wetenschapsagenda van de NWO greep de oproep van premier Rutte aan om een challenge te organiseren voor jongeren die gehoor wilden geven aan deze oproep. Jongeren dienden allerlei onderzoeksvragen in, waarmee zij samen met wetenschappers aan de slag gingen. Het resultaat is een manifest met adviezen voor beleidsmakers, wetenschappers en bestuurders over de rol van jongeren en corona.

Lessen voor klimaat-crisis?

De vraag die Reint Jan Renes en zijn onderzoeksteam kregen voorgelegd, kwam van scholier Kira van den Berg: ‘Hoe kunnen we de lessen uit de coronacrisis gebruiken om duurzame gedragsverandering tot stand te brengen rondom het klimaat?’

De onderzoekers gingen hier samen met studenten Toegepaste Psychologie mee aan de slag.

Reint Jan: “Tijdens de coronacrisis zijn mensen in staat gebleken radicaal van gedrag te veranderen. Wat was daarvoor nodig en kunnen we dat ook toepassen in de klimaatcrisis? Het onderzoek van onze studenten laat zien dat jongeren klimaat heel belangrijk vinden, maar het lastig vinden om het goede te doen. Daar moet je met beleid en met onderwijs beter op inspelen. Concreet zijn daarbij drie dingen heel erg belangrijk. Ten eerste, zorg voor een heel duidelijk handelingsperspectief, zodat mensen weten wat ze moeten doen en hoe. Maak inzichtelijk wat goede, duurzame keuzes zijn. Zoals het OMT ook met heel concrete acties kwam tijdens de coronacrisis: was je handen, houd afstand. Ten tweede: maak zichtbaar wat de impact is van een duurzame keuze. Vergelijkbaar met het ‘flatten the curve’. Mensen komen in actie als ze daarvoor direct beloond worden: ‘als je getest bent mag je naar een festival’. En ten derde: verander de bestaande norm. Maak de duurzame keuze eenvoudig en aantrekkelijk, zodat duurzaamheid vanzelfsprekend is en het zelfs raar is als je voor niet-duurzaam kiest. Zo ging het ook met mondkapjes.”

Video: Lector Reint Jan Renes in gesprek met vraagsteller Kira

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Manifest jongeren en corona

Naast Renes zijn er nog vier topwetenschappers en hun onderzoeksteams met jongeren aan de slag gegaan om antwoorden te formuleren op de ingediende vragen van jongeren over de coronacrisis. Gezamenlijk hebben de onderzoekers op basis van hun ervaring een manifest opgesteld voor beleidsmakers, wetenschappers en bestuurders.

In het manifest adviseren de wetenschappers jongeren te betrekken bij de vorming van beleid door co-creatie, inzichten van jongeren mee te nemen in het beleid en beleid of onderzoeksresultaten veel toegankelijker te maken.