Hogeschool van Amsterdam

werkplaats sociaal domein amsterdam

Onderzoek

Binnen de werkplaats werken professionals, onderzoekers en ervaringsdeskundigen nauw samen met elkaar aan kennisontwikkeling. Die kennis komt gaandeweg tot stand.

Dat drukken we uit met zes O’s:

  • Outreachend werken: op dit thema selecteren we de praktijken die we onderzoeken
  • Onderzoeken: dat gebeurt vaak samen met praktijkdeelnemers via actie-onderzoek
  • Ondersteunen: de onderzoekers zijn nabij genoeg om de deelnemers te ondersteunen
  • Ontwikkelen: vloeit voort uit de wisselwerking tussen dromen, doen, denken en durven
  • Opleiden: kennis wordt vertaald in modules, nascholingstrajecten en lesprogramma’s
  • Ontsluiten: kennis uit de praktijk wordt verbonden met theorie en vice versa

Onderzoek leidt tot verrijking, verdieping en vernieuwing van benaderingen (handelingstheorieën en –modellen). Deze kennis vindt zijn weg naar sociaal werkpraktijken, maar ook naar onderwijs en nascholing.

Gepubliceerd door  AKMI 1 juni 2015

SAMEN DOEN in de buurt