Hogeschool van Amsterdam

werkplaats sociaal domein amsterdam

Onderwijs

Bij HvA Maatschappij en Recht zijn verschillende minor, master en profileringsprogramma te vinden in kader van de Wmo-werkplaats.

Minor Outreachend Werken

De minor outreachend Werken (ORW) gaat over outreachend denken en handelen. Met kennis, vaardigheden, inzichten, ideeën en contacten met professionals en ervaringsdeskundigen uit de praktijk, worden studenten gestimuleerd zelf op zoek te gaan naar antwoorden.  De minor is toegankelijk voor vol- en deeltijdstudenten van alle studierichtingen, juist om uitwisseling van o.a ervaring en kennis te stimuleren. Wilt u meer informatie over deze minor? Neem contact op met coördinatoren Tineke Bouwes, t.bouwes@hva.nl of Charlotte Kemmeren, c.a.a.kemmeren@hva.nl.

Master Social Work

De master Social Work biedt professionele verdieping en verbreding aan ambitieuze social workers met ten minste drie jaar werkervaring op hbo-niveau. Tijdens deze tweejarige deeltijdopleiding leert u praktijk met theorie en beleid verbinden, ontwikkelt u leiderschapskwaliteiten en krijgt u meer overzicht. Kijk voor meer informatie over de master Social Work op www.hva.nl/msw

Integraal Sociaal Werk (ISW)

In september 2014 is een aantal opleidingen van de Hogeschool van Amsterdam gestart met het innovatietraject ‘Integraal Sociaal Werk’. Hoofddoel van dit professioneel excellentieprogramma is de samenstelling van een algemeen erkend opleiding- en professionaliseringsaanbod om sociale professionals adequaat toe te rusten voor de transities binnen het sociale domein. Voor meer informatie kijk op de projectpagina of stuur een e-mail naar Rosalie Metze en Joep Holten, integraalsociaalwerk@hva.nl.

Gepubliceerd door  AKMI 7 april 2016