Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Battle: Vitaal Amsterdam

Vanuit Urban Vitality zijn studenten uitgenodigd nieuwe ideëen aan te dragen voor het bevorderen van de vitaliteit van Amsterdam. Negen minoren hebben al een connectie met Urban Vitality en richten zich op interprofessioneel werken en onderzoeken vitaliteit en grootstedelijkheid. Studenten uit een aantal van deze programma’s zijn uitgedaagd om het tegen elkaar op te nemen in een battle. De opdracht: een plan of interventie bedenken op basis van de vraag ‘Wat maakt Amsterdam vitaler anno 2025?’

Met welk doel?

De meedenkkracht van studenten zorgt voor een verfrissende blik op vitaliteit. Op een nieuwe, creatieve of zelfs betere wijze wordt vitaliteitsverbetering onder de loep genomen. Urban Vitality gaat leven onder studenten.

De Battle

De studenten hebben op 1 oktober jl. als Kick-off een inspirerende bijeenkomst op de Amstelcampus bijgewoond waarbij een futuroloog een beeld geschetst heeft van trends en ontwikkelingen in de stad die voor de opdracht van belang zijn.

De eigenlijke battle vindt plaats op 7 januari 2016, van 16.30-19.00 uur in het Kohnstammhuis (Amstelcampus). Tijdens de battle zal elk team zijn of haar actieplan, prototype of interventie presenteren. De adviezen zullen beoordeeld worden door een jury waarin deskundigen op verschillende terreinen deel nemen. De groep met het beste idee wint de battle. Het idee wordt gepubliceerd op deze website en de winnaars worden uitgenodigd hun idee te pitchen bij de Veldadviesraad van Urban Vitality, waarin vertegenwoordigers van de gemeente Amsterdam, zorginstellingen, creatieve industrie etc.

Enkele aandachtspunten waar de jury op zal letten:

  • Innovatief
  • Creatief idee en creatieve presentatie
  • Bijdrage aan vitaliteit van (groepen) Amsterdammers
  • Uitvoerbaarheid.

Wilt u uitgenodigd worden voor de Battle of heeft u vragen?

Neemt u dan contact op met het programmateam Urban VItality:

Marieke Janssen (tel. 06-21859572) en Ellen Vermeulen (tel: 0618184664).

E-mail:  urbanvitality@hva.nl

Gepubliceerd door  Urban Vitality 27 november 2015