Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Living Labs

Urban Vitality voert haar onderzoek uit binnen zogenoemde living labs: unieke experimenteer omgevingen voor onderzoek en kennisontwikkeling.

Een mooi voorbeeld daarvan is het living lab binnen het Amstelhuis

Ergotherapie
Gepubliceerd door  Urban Vitality 30 mei 2016