Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Living Labs

Urban Vitality voert haar onderzoek uit binnen zogenoemde living labs: unieke experimenteer omgevingen voor onderzoek en kennisontwikkeling.

Ergotherapie

Het onderzoek en onderwijs binnen Urban Vitality concentreert zich in de wijken Zuidoost, Centrum/Oost en Nieuw-West en vindt plaats in tal van living labs:

  • Er wordt onderzoek gedaan naar beweeg- en voedingsgedrag op ruim 50 basisscholen en 30 scholen voor voortgezet onderwijs.
  • Met diëtisten wordt er onderzoek gedaan in 135 diëtetiek­praktijken.
  • Onderzoekers en studenten zijn actief in Polifysiek, de buiten-poli van het AMC, ingericht met test-, meet- en fitnessapparatuur.
  • Onderzoekers en studenten doen onderzoek in het ANAC, Amsterdam Nutritional Assessment Centre, met uitgebreide testapparatuur, diëtetiekpraktijk en sport-kracht faciliteiten in het Dr Meurerhuis.
  • Er wordt, samen met de bewoners, fieldonderzoek gedaan in enkele Amsterdamse wijken.
  • Met het Amstelhuis, zelfstandige woonvoorziening voor ouderen, is een convenant afgesloten voor langdurige samenwerking.
Gepubliceerd door  Urban Vitality 24 maart 2017