Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

 

Voeding en Diabetes

Meer weten over de nieuwste inzichten rondom diabetes en de daarbij behorende behandeling? Tijdens de HvA-cursus Voeding en Diabetes verdiep je je in de fysiologische aspecten, de dieetrichtlijnen, de interactie tussen medicatie, beweging en voeding en zelfmanagement bij diabetes.

Voor wie

Je hebt een afgeronde bacheloropleiding Voeding en Diëtetiek en bent bij voorkeur werkzaam als diëtist in de paramedische zorg. 

Verwachte voorkennis

 • Dieetbehandelingsrichtlijnen diabetes type 2 – Elsevier
 • NDF richtlijnen
 • RGV 2015
 • Wat eet Nederland

Wat leer je

Na de cursus Voeding en Diabetes heb je kennis/inzicht over:

 • de optimale samenwerking voor een multidisciplinaire behandeling van diabetes
 • de werking van verschillende soorten medicatie
 • de dieetrichtlijnen NDF 2015
 • de toepassingsmogelijkheden van het laag koolhydraat dieet
 • de wisselwerking met betrekking tot medicatie, voeding en beweging
 • de wisselwerking van bepaalde voedingsstoffen (vitamines, mineralen etc.) en voedingsmiddelen (koffie, alcohol enz.) in relatie tot diabetes
 • het voorkomen en behandelen hypoglycaemie en hyperglycaemie
 • integrale dieetadviezen bij hypertensie, hypercholesterolemie, reuma en eetstoornissen
 • integrale dieetadviezen bij complicaties zoals gastroparese en nefropathie
 • zelfmanagement en hoe de diëtist hierbij ondersteuning kan bieden
 • de praktijksituatie van de POH en het benoemen van aspecten voor een optimale samenwerking

Na afloop kun je:

 • specifieke kenmerken beschrijven van diabetes type 1 en 2, prediabetes, metabool syndroom, MODI, LADA en zwangerschapsdiabetes;
 • complicaties bij diabetes beschrijven;
 • dieetdoelstellingen opstellen en een optimaal dieetadvies geven;
 • ondersteuning bieden bij bijzondere en/of lastige leefstijlsituaties zoals cultuur en geloof, feestjes, sporten, vakanties en ziekte;
 • een koolhydraatratio berekenen.

Programma

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • fysiologie bij verschillende vormen van diabetes
 • complicaties bij diabetes
 • multidisciplinaire behandeling van diabetes
 • medicatie bij diabetes
 • medicatie en de relatie met voeding
 • dieetrichtlijnen NDF 2015 en dieetbehandeling bij diabetes type 2
 • dieetadviezen bij hypoglycaemie en hyperglycaemie
 • dieetadviezen bij co-morbiditeit en complicaties
 • berekening koolhydraten en koolhydraatratio
 • zelfmanagement bij diabetes 
 • oefenen met gesprekstechnieken – motivational interviewing  
 • casuïstiek voeding bij bijzondere en/of lastige situaties en verschillende culturen
 • praktijkopdracht bij een praktijkondersteuner van de huisarts

Praktijkopdracht POH

Naast de twee cursusdagen breng je zelfstandig een praktijkbezoek aan een POH in jouw regio. Je neemt hier zelf contact mee op. Je onderzoekt wanneer en hoe de POH de cliënt doorverwijst en welke ervaringen de POH daarmee heeft. Daarnaast bespreek je de ideale vorm van samenwerken en hoe de diëtist deze samenwerking kan verbeteren. Ook kijk je naar de voedingsadviezen die de POH aan de cliënt geeft. Wat is de visie van de diëtist en wat doet de praktijk op het gebied van preventie en leefstijlinterventies? Van deze praktijkstage lever je een verslag in.  

Toetsing en certificaat

Aan het einde van de tweede cursusdag maak je een schriftelijke eindtoets met multiple-choice vragen. Je ontvangt een certificaat en de bijbehorende accreditatiepunten als je:

 • beide cursusdagen volledig aanwezig bent en actief deelneemt;
 • de POH-opdracht voldoende uitwerkt;
 • een voldoende haalt voor de schriftelijke eindtoets.

Als je niet aan alle bovenstaande eisen hebt voldaan, ontvang je een bewijs van deelname. 

Cursusdata

Vrijdag 8 november en donderdag 21 november 2019

Kosten

€ 450,- inclusief studiemateriaal, certificaat en lunch.

Docenten

 • Berry van Kats, diëtist
 • Janet Murris, diëtist en trainer gesprekstechnieken
 • Diana Rietdijk, kaderarts diabetes

Aantal deelnemers

Minimaal 12 en maximaal 20 deelnemers.

Accreditatie

De cursus is geaccrediteerd voor 34,5 punt.

Incompany

Wil je de cursus Voeding en Diabetes liever incompany volgen? Dat kan! Neem voor meer informatie contact op met Suzanne van der Plas. E-mail: s.e.van.der.plas@hva.nl of telefoonnummer 06-211 58 154.

Algemene cursusvoorwaarden

Je hebt 14 dagen bedenktijd vanaf de datum dat je je hebt aangemeld voor een cursus of workshop. Bekijk alle cursusvoorwaarden.

Contact

Heb je nog vragen over de cursus Voeding en Diabetes? Neem dan contact op met Suzanne van der Plas - s.e.van.der.plas@hva.nl

Gepubliceerd door  Urban Vitality 11 juni 2019