Hogeschool van Amsterdam

Urban Technology

Re-organise

Decentrale verwerking organische reststromen

Project

Steeds meer ondernemers zien mogelijkheden om hun organisch afval op te werken tot waardevolle grondstoffen of producten, in plaats van te betalen voor de afvoer van dit afval. Door het afval kleinschalig te verwerken op de plek waar het ontstaat wordt afvaltransport beperkt en kan de potentiële waarde van de organische reststromen ten goede komen aan de lokale ondernemers. Vergisting tot biogas en meststoffen, compostering of grondstof voor insectenkweek ten behoeve van eiwitten en diervoeder: RE-ORGANISE onderzoekt de technische doorontwikkeling van verschillende verwerkingssystemen voor decentrale toepassing, en de organisatorische oplossingen en businessmodellen om de kansen te benutten.

Als studiegebied is gekozen voor stadslandbouwlocaties, vanwege hun ligging in of pal naast de stad, en omdat er niet alleen organisch afval geproduceerd wordt maar er ook een (potentiële) afzetmarkt is voor het resulterende gerecyclede eindproduct (compost, diervoeder etc.). Binnen RE-ORGANISE zullen prototypes ontwikkeld worden voor kleinschalige verwerkingsinstallaties en er worden circulaire businessmodellen voor de stadslandbouwlocaties ontworpen. Een te ontwikkelen 'keuzekaart' gaat bedrijven met organische reststromen helpen om te bepalen welke verwerkingstechnieken in hun geval het meest rendabel zijn.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met Aeres Hogeschool. Vanuit het lectoraat Duurzame energie en groene grondstoffen van Aeres Hogeschool, wordt de "groene" kennis ingebracht, welke een goede aanvulling is op de technische en bedrijfskundige kennis van de HvA.

Betrokken partijen binnen RE-ORGANISE zijn in te delen in drie groepen. Allereerst de leveranciers en producenten van verschillende technische systemen voor verwerking van organische reststromen:

Protix (insectenkweek)

Eco-cycle (Versnelde compostering)

Enki Energy (kleinschalige biovergisting)

Meerlanden (gangbaar composteerbedrijf)

Stadsgas (kleinschalige biovergisting)

Rotterzwam (paddestoelenteelt) 

The Waste Transformers (electriciteit en brandstof uit afval)

Voor het onderzoek naar de praktische implementatie worden stadslandbouwlocaties als cases bestudeerd. De ondernemers die op deze stadslandbouwlocaties actief zijn, doen mee of zijn nauw betrokken bij het onderzoek.

Het gaat om:

De Tuinen van West (Amsterdam; bedrijven: De Fruittuin van West , MijnStadstuin  en Bureau4Dstad)

NoordOogst en de Ceuvel (Amsterdam; bedrijven: Metabolic, de Ceuvel)

Tenslotte zijn er verschillende partijen betrokken vanuit een maatschappelijk belang, en vanuit een specifieke aanvullende expertise. Dit zijn:

Gemeente Amsterdam

Circle Economy

TUDelft

Branchevereniging Voor Organische Reststromen

Louis Bolk Instituut

Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM)

LEI Wageningen UR

 

 

Het doel van RE-ORGANISE is om kennis te creëren rondom het decentraal verwerken van organisch afval. Meer technische en organisatorische kennis rondom decentrale afvalverwerking zorgt ervoor dat er een betere inschatting gemaakt kan worden van de economische en ecologische potentie ervan. Door praktische oplossingen te ontwikkelen, proberen we de circulaire economie handen en voeten te geven.

Er wordt een 'keuzekaart' ontwikkeld, waarmee bedrijven met organische reststromen kunnen bepalen welke verwerkingstechnieken wanneer rendabel zijn. Ook werken we aan circulaire businessmodellen voor decentrale verwerking, onder andere bij grote stadslandbouwlocaties. Ten slotte worden er technische oplossingen en prototypes ontwikkeld voor kleinschalige verwerkingsmethoden.

Inge Oskam – HvA, Lector Circulair ontwerpen en ondernemen

Maarten Mulder – Hva, Projectleider

Kasper Lange – HvA, Senior Onderzoeker / PhD Circulair ontwerpen en ondernemen

Janne van den Akker – HvA, Onderzoeker Circulair ontwerpen en ondernemen

Han van Kasteren - Aeres Hogeschool, Lector Duurzame Energie en Groene Grondstoffen

Yannick Schrik - Aeres Hogeschool, onderzoeker

 

Mensen die op zoek zijn naar technische of organisatorische oplossingen rondom kleinschalige verwerkingsmethoden of die organische reststromen hebben waarvan ze de mogelijke toepassing willen verkennen zijn van harte welkom om contact op te nemen met de projectleider van RE-ORGANISE, Maarten Mulder:  m.mulder3@hva.nl

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 14 februari 2018