Hogeschool van Amsterdam

Urban Technology

De gebouwde stad

Met onze kennis van slimme ruimtelijke transformaties, technologische gebiedsontwikkeling, klimaatbestendige herinrichting en energetische verduurzaming van de gebouwde stad dragen we bij aan de robuuste en versnelde doorontwikkeling naar een leefbare en resilient stad.

Het gebouwde stadslandschap is de rijke voorgeschiedenis waarop we voortbouwen. Urban Technology wil helpen de gebouwde stad robuust te versterken en resilient te maken. Hiervoor zetten we kennis in over fysiek-ruimtelijke transformatie, gebiedsontwikkeling, klimaatbestendige inrichting en energetische verduurzaming. Deze kennis delen we op het jaarlijkse congres: de Resilient City.
Een Resilient City is een stad die veerkrachtig is en de natuurlijke schokken kan opvangen. Dit betekent enerzijds klimaatbestendig (zowel wat betreft energie (mitigatie) als veranderend weer (adaptatie) en anderzijds een stad die anticipeert op en zich kan aanpassen aan veranderende eisen van de samenleving.

Amsterdam groeit en ontwikkelt zich stormachtig. Deze context biedt kansen (massa, innoveren tijdens de groei) en tegelijkertijd specifieke uitdagingen in de ontwikkeling van de stad (verdichting, leefbaarheid, klimaatveranderingen). De opgave is om de ontwikkelingen van de gebouwde stad naar een duurzaam en robuust stadslandschap toe te geleiden.

Specifiek richt ons onderzoek zich op gebiedstransformaties binnen de bestaande stad, de versterking van de publieke ruimte en de klimaatbestendige inrichting.
We kijken daarbij naar:

  • Het resilient (klimatologisch, energetisch, ruimtelijk en leefbaar) maken en herontwikkelen van gebouwen, straten en buurten;
  • Het versterken van de verblijfskwaliteit, gebruiksbeleving en toe-eigening van de publieke ruimte;
  • De concrete fysiek ruimtelijke transformaties en hoe die bijdragen aan de verduurzaming en leefbaarheid van de stad.

Gemeente Amsterdam (RvE Ruimte en Duurzaamheid en stadsdelen) Woningbouwcorporaties, Waternet;

  • Gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland;
  • Ingenieursbureaus, architectenbureaus en de organisaties die lokaal aan de transformatie van een plek vorm en richting willen en kunnen geven.

De sturing en praktijk van de ruimtelijke ontwikkeling van de stad en de daarbinnen dominante actoren is momenteel sterk in ontwikkeling. We gaan dit punt nader oppakken.

Gepubliceerd door  Urban Technology 11 november 2016