Hogeschool van Amsterdam

Urban Technology

Expertises

Smart Mobility and Logistics richt zich op twee thema's die nauw verbonden zijn met de Metropoolregio Amsterdam (MRA): Mainportlogistiek en Citylogistiek.

MRA mainport city logistiek

Mainportlogistiek richt zicht op de grote logistieke knooppunten zoals de luchthaven Schiphol, de Amsterdamse haven en Greenport Aalsmeer, waar internationaal logistieke ketens gebruik van maken. Specifieke expertise is opgebouwd m.b.t.:

 • Internationale concurrentiepositiebepaling van mainports 
 • Distributie Centra: locaties en locatie keuzegedrag
 • Verdienmodellen voor logistieke concepten
 • Supply chain management

Citylogistiek richt zich op de logistiek en mobiliteit in de Metropoolregio Amsterdam. Specifieke expertise is opgebouwd m.b.t.:

 • Stedelijke distributie
 • Overheidsbeleid gericht op transport en distributie
 • E-commerce
 • E-mobility
 • Bouwlogistiek

Naast onderzoek binnen het thema Smart Mobility & Logistics is de onderzoeksgroep ook betrokken bij twee onderzoeksminoren in de bachelor opleiding Logistiek en Economie en de opleiding Engineering. Het betreft hier: 

 • De onderzoeksminor Airport Seaport Logistics (ASL)
 • De onderzoeksminor City Logistics (CL)

 Beide minoren worden twee maal per jaar gehouden.

24 februari 2015