Hogeschool van Amsterdam

Urban Technology

Smart Energy Systems

Energie is sterk in transitie. Ontwikkelingen in technologie, markt en regulering maken dat ons toekomstig energiesysteem steeds decentraler en slimmer wordt, dat consumenten eigen energie gaan opwekken en zich organiseren in cooperaties, de (elektrische) auto vervlochten wordt met ons energiesysteem en nieuwe verdienmodellen ontstaan. Steden staan voor de uitdaging om grote stappen te zetten in het realiseren van energiebesparing, het inpassen van lokaal opgewekte duurzame energie, en faciliteren van elektrische mobiliteit.

De uitdagingen voor het realiseren van energiebesparing en verduurzaming van de energievoorziening zijn enerzijds technologisch en anderszijds gerelateerd aan de markt. Ondanks dat er al veel duurzame technieken zijn en het potentieel in de stad nog lang niet benut is, is er nog een duidelijke opgave in technologie-onderzoek en -ontwikkeling als Amsterdam betaalbaar autonoom wil verduurzamen.

Dit thema heeft als doel  een bijdrage te leveren aan de energietransitie door onderzoek naar en ontwikkeling van slimme energie systemen. Het onderzoek voeren we uit met en voor bedrijven en organisaties in de energiesector. Het onderzoek richt zich op de volgende onderwerpen:

(Big data) Onderzoek naar het gebruik, de optimalisatie en uitrolmogelijkheden van de (publieke) laadinfrastructuur van elektrische voertuigen:

 • Data- en wiskundige analyses van gebruiksprofielen en laadpatronen in het gebruik van bestaande laadinfrastructuur.
 • Voorspellend onderzoek voor het gebruik van laadinfrastructuur in realistische scenario’s, o.b.v. te ontwikkelen voorspel- en simulatiemodellen.
 • Ontwerpstudies naar optimale uitrolstrategieën van laadinfrastructuur; alsmede technische aanbevelingen voor de verdere ontwikkeling van laadpunten, laadnetwerk en complementaire diensten.

Onderzoek naar mogelijkheden om de ICT sector te vergroenen (greening of IT) dan wel om ICT toe te passen op energiebesparing in andere sectoren (greening by IT).

 • Verdere ontwikkeling van het Software Energy Footprint lab (geavanceerd meetplatform voor het meten van energieverbruik van software op servers) en toepassing van het SEFlab voor de beroepspraktijk met oog op verhogen van efficiëntie in de ICT keten.
 • Ontwerp, prototyping en testing van innovatieve technieken om energiezuiniger datacenters (o.a. koelsystemen obv heatpipes, uitstralingstechnieken – beiden samen met UVA, of inzet van gelijkspanningsnetten, innovatieve koelsystemen, brandstofcellen).
 • Onderzoek naar en ontwikkeling van innovatieve ICT oplossingen voor het vergroenen van sectoren als logistiek, agro en gebouwde omgeving (toepassing van sensoriek in combinatie met data-analyse)

Onderzoek naar, ontwikkeling en prototyping van slimme, duurzame energiesystemen of besparingstechnieken (op huisnivo), met name gericht op consumenten.

 • Ontwikkeling van en evaluatie van slimme meters en energiemonitoringsystemen; data-analyse van energieverbruik ten behoeve van ontwerpoplossingen en innovatieve diensten.
 • Ontwerp, prototyping en testen van innovatieve (combinatie van) technieken voor specifieke toepassingen, o.a. warmtepompen, zonnepanelen, gelijkspanningsnetten.
 • Gebruiksonderzoek en onderzoek naar verdienmodellen rond nieuwe toepassingen voor smart grids.

Onderzoek naar innovatieve energiebesparings- en duurzame energietoepassingen voor de gebouwde omgeving (van huizen tot gebouwen) en is met name gericht op overheden, bedrijven en woningbouwcorporaties.

 • Energiemodellering en systeemanalyses (nivo huis tot buurt); met een focus van op koppelingen van warmte en elektriciteitssystemen en opslagmogelijkheden.
 • Technologie-studies naar nieuwe technologische mogelijkheden (o.a. DC netten, brandstofcellen, WKO systemen).
 • Ontwerpstudies voor specifieke sectoren.

7 januari 2015