Hogeschool van Amsterdam

Urban Technology

Circular Design & Smart Production

Het onderzoek binnen dit thema draagt bij aan de realisatie van een circulaire stad.

Circular design betreft het ontwerpen van producten en systemen volgens circulaire ontwerp principes waarbij wordt geprobeerd producten zo lang mogelijk te gebruiken door onderhoud en reparatie, door hergebruik, recycling en upcycling en door materiaalgebruik en afval te minimaliseren. Onder smart production verstaan we de toepassing van nieuwe geavanceerde productiemethoden zoals 3D printing en lasersnijden, waarmee kleine series en gepersonaliseerde producten gemaakt kunnen worden. Het onderzoek binnen dit thema is praktijkgericht en doen we samen met bedrijven, veelal MKB en start-ups, in de maakindustrie en de creatieve industrie alsook dienstverleners in de regio.

18 december 2014