Hogeschool van Amsterdam

Urban Technology

HvA-student doet onderzoek naar omzet mest naar vliegtuigbrandstof

8 mei 2013 09:24 | Afdeling Communicatie

Regio Eindhoven kampt met een mestoverschot en wil onderzoek naar de mogelijkheden van mest als biobrandstof. HvA-student Siemaab Mahmood voert dit onderzoek uit in opdracht van Stads Regio Eindhoven (SRE).

Geert Boosten is betrokken bij de internationale afstudeerrichting van Aviation Studies; Aviation Management van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Hij is verantwoordelijk ben voor de ontwikkeling van het lectoraat Aviation Management en begeleidt afstuderende studenten. Naast zijn werk bij de HvA heeft Boosten zijn eigen consultancybureau waar hij klanten als o.a. het InnovatieNetwerk en het Stads Regio Eindhoven (SRE) consulteert. In opdracht van het InnovatieNetwerk en in samenwerking met SRE verkende hij de mogelijkheden benutting voor het mestoverschot in de regio Eindhoven. Uit scripties van studenten Aviation leerde hij dat in andere landen biomassa overschot gebruikt wordt voor productie van vliegtuigbrandstof. Hij verbond daarom honoursstudent Siemaab Mahmood aan de opdracht van de SRE om te onderzoeken of gemeente Eindhoven het overschot aan mest kan gebruiken als vliegtuigbrandstof.

Genoeg mest in Eindhoven om luchtvaart te voorzien?

Siemaab Mahmood is een honoursstudent en heeft bewust gekozen voor een afstudeeronderwerp gericht op de mogelijkheden van biofuels voor de luchtvaart. Sinds februari is hij bezig met zijn onderzoek. Hij onderzoekt de mogelijkheden om mest te verwerken tot vliegtuigbrandstof en de technische toepassingen die hier nodig voor zijn. Daarnaast onderzoekt Mahmood of er van het mestoverschot, genoeg brandstof gemaakt kan worden om daadwerkelijk vliegtuigen te voorzien. Volgens Boosten is het reëel om te zeggen dat biomassa afval opgewekt kan worden naar vliegtuigbrandstof, dit gebeurt immers al in Engeland en Australië. Of dit realiseerbaar is met mest als bioafval, hangt af van de hoeveelheid mest, de samenstelling van de mest en de beschikbaarheid van technische toepassingen.

Van mest naar brandstof

Aan bio-brandstoffen worden dezelfde eisen gesteld als aan fossiele brandstoffen, zo mogen ze bij temperaturen van -50 celcius bijvoorbeeld niet gaan vlokken of klonteren. Maar hoe maak je van mest kerosine? Mest wordt gebrand tot de koolstof eruit is en omgezet in olie of synthetisch gas. Tegelijkertijd wordt het vrijkomende fosfaat uitgewonnen voor gebruik in de landbouw. De scriptie van Mahmood is in juli klaar en zal antwoord geven op de vraag of mest voldoende bouwstoffen oplevert om voor de luchtvaart interessant te zijn. Op basis van de scriptie wordt advies uitgebracht aan Stads Regio Eindhoven (SRE) en mogelijk aan de luchthaven van Eindhoven.

Biomassa afval

In Engeland en Australië wordt biomassa-afval al omgezet naar vliegtuigbrandstof. Daar wordt afval op centrale plekken gestort en hergebruikt voor de ontwikkeling van biobrandstoffen. In Nederland wordt afval verbrand en is dit dus niet mogelijk.

Als de uitkomst van het onderzoek zinvol is dan zal een nieuwe lichting honoursstudenten van Aviation Studies het onderzoek voortzetten.