Hogeschool van Amsterdam

Urban Technology

Studenten ontwikkelen interactieve oplossingen voor Amsta

4 mrt 2013 09:55 | Afdeling Communicatie

47 HvA-studenten gaan de komende maanden aan 6 vraagstukken werken voor zorgaanbieder Amsta. De studenten ontwikkelen slimme oplossingen met zorgtechnologie, zoals een app om jongeren met een verstandelijke beperking te ondersteunen, een interactieve zorgmuur en een website voor mantelzorgers.

De projecten waaraan de HvA-studenten gaan werken komen voort uit vraagstukken van verschillende zorginstellingen van Amsta .

Margriet Pol, coördinator en docente van de minor Zorgtechnologie, licht toe: 'De gezondheidszorg staat onder druk. Met de vergrijzing voor de deur komen we niet alleen handen aan het bed tekort, maar mensen willen in de toekomst ook andere vormen van zorg. Mensen willen langer zelfstandig blijven wonen en de regie over hun leven houden.'

Doe-'t-zelf-app

Via de minor Zorgtechnologie (toegangelijk voor studenten van DG, DMCI, DMR en DBSV) werken de studenten samen met cliënten en professionals aan 4 projecten. Op locatie Overtoom wonen jongeren met een ernstig verstandelijke beperking. Bij de dagelijkse activiteiten, zoals hun bed opmaken, vinden zij het lastig om de juiste volgorde te onthouden. Ze hebben hiervoor een fotoboek, maar de zorgverlener moet vaak aanwijzen hoe ver ze precies zijn. Studenten gaan nu een app ontwikkelen, zodat de jongeren zelf weten hoe ver ze met de activiteit zijn. 'Dit ontziet niet alleen de zorgverlener, maar het is ook leuker voor de jongeren,' legt Pol uit.

'Hear play'

In De Schutse gaan minorstudenten aan de slag met een heel andere doelgroep: ouderen met een visuele beperking. Zij onderzoeken het Step-hear-systeem, waarbij een polsbandje wordt geactiveerd zodra mensen in de buurt van de speakers onderweg komen. Via het geluid uit de speakers weten de mensen dat ze bijvoorbeeld bij de lift of de kapper zijn. Zo kunnen deze ouderen onafhankelijker hun weg door het gebouw vinden.

In de huiskamer van Vondelstede gaan de minorstudenten een oplossing ontwikkelen voor bewoners met vergevorderde dementie, die onrustig worden of juist indutten wanneer de zorgverlener uit de buurt is. Een ander groepje maakt een website om mantelzorgers van de bewoners van De Keyzer te ondersteunen en te betrekken bij wat in de instelling gebeurt.

Interactief geruststellen

Naast de studenten van de minor Zorgtechnologie zijn ook studenten van de minor Ambient Intelligence (DMCI) actief in De Keyzer. Zij ontwikkelen daar een interactieve zorgmuur met sensoren die reageren wanneer ouderen gaan 'dwalen'. Het is de bedoeling dat de muur de bewoners daarop gerust kan stellen door bijvoorbeeld muziek en vertrouwde beelden af te spelen. Op locatie Nellestein werken daarnaast 24 studenten (Technische) Informatica aan interactieve games voor senioren.

Afwisselende contacten

Margriet Pol, docente van de minor Zorgtechnologie, is enthousiast over de projecten: ‘Je ziet dat het een nieuwe energie en een goede sfeer in de instellingen teweegbrengt. De bewoners vinden het vaak leuk om aan onderzoekjes mee te werken. Studenten leren niet alleen met medestudenten van verschillende achtergronden samen te werken, zoals techniek en gezondheid, maar ook met de bewoners en met de medewerkers van zorginstellingen. Tot nu toe lijkt dit op iedereen een positieve uitwerking te hebben.’

Via Leo Versteeg, beleidsmedewerker van Amsta konden medewerkers van Amsta vraagstukken voor studentenprojecten aanleveren.