Hogeschool van Amsterdam

Urban Management

Festival WeMakeThe.City 2019

17-23 juni 2019 in de metropoolregio Amsterdam

Evenement

Van maandag 17 t/m zondag 23 juni 2019 vindt in de Metropoolregio Amsterdam voor de tweede keer het internationale stedelijk innovatiefestival WeMakeThe.City plaats. De HvA is kernpartner van het festival. Doe jij ook (weer) mee?

WeMakeThe.City

Podium voor onderwijs en onderzoek

Het festival biedt programma's over stedelijke vraagstukken zoals circulariteit, mobiliteit, de energietransitie en duurzame voedselsystemen. Kernvraag van het festival is: Hoe maken we samen steden van de toekomst? Voor de HvA is het evenement een waardevol podium om de betekenis van het onderwijs en onderzoek van de hogeschool in de volle breedte zichtbaar te maken voor de stad.

Suggesties voor deelname

Onderzoekers, docenten, studenten van de HvA kunnen bijdragen aan het programma met keynote speeches, workshops, exposities, rondleidingen, meetups en het delen van resultaten van onderzoek, minoren, afstudeerateliers, stageprojecten in of over de stad. Bekijk voor inspiratie de deelnemende projecten van vorig jaar.

Heb jij een onderzoek dat matcht met één van de thema’s van het festival? Geef jij een minor waarvan de eindpresentaties plaats kunnen vinden tíjdens het festival? Misschien kan het festival zelf een onderzoeksobject zijn voor jouw onderwijs? Laat jouw bijdrage aan het programma niet ontbreken en betrek je studenten bij het festival!

Ik wil meedoen!

Het programma van WeMakeThe.City 2019 wordt op dit moment vormgegeven. Kijk voor meer informatie over deelname vanuit HvA op MijnHvA (HvA login).

Kijk voor meer informatie over het festival op wemakethe.city.

Vragen?

Neem voor vragen contact op met Ragini Fit, hvaindestad@hva.nl.

Formulier

 

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 2 april 2019