Hogeschool van Amsterdam

Urban Management

Fieldlab Nieuw-West helpt stadsdeel met vraagstukken

Testimonial

Ernest de Rijk

“We hebben hier in Nieuw-West een enorme maatschappelijke opgave. We werken aan deze opgave met instrumenten die we zelf hebben ontwikkeld, maar we merken dat niet alles even goed werkt en bijdraagt aan de oplossing die we voor ogen hadden."

“HvA biedt Nieuw-West pasklare oplossingen”

interview - Ernest de Rijk, Hoofd afdeling bestuur & organisatie stadsdeel Nieuw-West

"Het is voor ons van belang dat we over meer expertise en vaardigheden gaan beschikken. De HvA specialiseert zich daarin en kan ons de instrumenten aanreiken om pasklare oplossingen te bieden.”

Segregatie is één van de thema’s die De Rijk belangrijk vindt. Hij vraagt zich af hoe inrichting van de openbare ruimte kan bijdragen aan het voorkomen van segregatie. “Er zijn een aantal plekken in het stadsdeel waar ‘het elkaar ontmoeten’ gestimuleerd kan worden. Als er goede ontmoetingsplekken worden gecreëerd zou er meer vermenging zijn in de buurtsamenleving. Het zou een uitje moeten zijn om in Nieuw-West je boodschappen te doen in plaats van af te reizen naar de 9 straatjes.”