Hogeschool van Amsterdam

Urban Management

Jongeren en schulden

Project

Schulden blijken een grote hindernis voor jongeren in de ontwikkeling naar zelfstandigheid. In fieldlab Zuidoost werken we aan financiële zelfredzaamheid.

jongeren tegen muur

Jongeren in Zuidoost

Drie vette telefoonrekeningen, een handvol boetes en een cursus om de rijbevoegdheid terug te krijgen; het resultaat is schuld. Een flink aantal jongeren in Zuidoost bevindt zich in een kwetsbare positie. Een van de grootste hindernissen in de ontwikkeling naar zelfstandigheid  blijken schulden. Als er eenmaal schulden in het spel zijn, is het moeilijk voor jongeren om op andere levensgebieden de juiste beslissingen te nemen.

Kennis in praktijk

Volgens Shah, Mullainathan en Shafir (2012) legt schaarste, in dit geval geldgebrek, een groot beslag op het denkvermogen. Dit leidt vaak tot keuzes die op de lange termijn voor grotere problemen zorgen, zo ook voor de jongeren, die centraal staan in dit project.  Met dit project zoeken we samen met partners in de praktijk naar nieuwe, meer passende vormen van ondersteuning voor het bevorderen van financiële zelfredzaamheid en economische zelfstandigheid van jongeren.  

Verbetering in financiele situatie

Zo kijken we naar de mogelijkheden voor jongeren om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen zoals de competentie om de juiste afweging te kunnen maken in bepaalde omstandigheden én om vooruit te kunnen plannen en denken. We combineren de kennis en het aanbod van organisaties in Zuidooost met de laatste evidence based methodieken en vooral met de inzichten van jongeren in hun situatie en hun behoeften om verbetering in hun situatie te brengen. Het project richt zich op jongeren van 15 tot en met 24 jaar, die een ROC-opleiding (gaan) volgen of school hebben verlaten zonder startkwalificatie.

Vanuit stadsdeel Zuidoost is Coby Kroon contactpersoon (coby.kroon@amsterdam.nl)

Urban Management en Nationaal Fonds Kinderhulp financieren

Het onderzoek wordt mede gefinancierd door Nationaal Fonds Kinderhulp en HvA speerpunt Urban Management. Nationaal Fonds Kinderhulp is partner van het Fieldlab Zuidoost omdat zij graag wil bijdragen aan de toekomst van jongeren die te maken krijgen met armoede. Kinderhulp helpt al sinds 1959 kinderen in armoede en heeft recent haar doelgroep uitgebreid tot 21 jaar. Het is belangrijk dat ook jongvolwassenen op een betere manier geholpen wordt zodat ze kunnen bouwen aan een toekomst met goede vooruitzichten.  

 

kinderhulp

Kinderhulp

Gepubliceerd door  Urban Management 12 april 2016