Hogeschool van Amsterdam

Urban Management

RAAK Publiek-subsidie voor Crowdfunding voor burgerinitiatieven

HVA gaat onderzoek doen naar Civic Crowdfunding

11 jan 2018 16:39 | Urban Management

Lectoren Frank-Jan de Graaf (Corporate Governance & Leadership) en Stan Majoor (Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken) gaan onderzoeken hoe gemeenten beter kunnen inspelen op civic crowdfunding.

Dit is de trend dat bewoners zelf geld inzamelen voor een maatschappelijk doel in hun omgeving, zoals een park, speeltuin, festival, of betere zorg in de buurt. Doel van dit onderzoek is om gebiedsprofessionals (van gemeenten) handvatten te bieden, zodat zij meer inzicht krijgen in succes- of faalfactoren voor zo’n crowdfundingproject, en de projecten beter kunnen ondersteunen.

Civic crowdfunding is een nieuw en snel groeiend instrument om buurtinitiatieven te financieren. Er bestaan echter nog veel vragen bij gebiedsprofessionals op het gebied van civic crowdfunding. Om maatschappelijke projecten te laten bloeien, moeten ze snel kunnen beoordelen of een project succesvol kan worden en of de gemeente een rol kan nemen. Deze kennis ontbreekt nu. Er is te weinig bekend over welke crowdfunding initiatieven succesvol zijn en hoe gebiedsprofessionals een gemeentelijke organisatie zo benaderen, dat ze snel en effectief voor bewoners kunnen optreden.

Het onderzoek richt zich specifiek op de vraag hoe gebiedsprofessionals hun gemeentelijke organisatie kunnen inrichten op deze vorm van burgerparticipatie en hoe zij kennis en menskracht kunnen mobiliseren in gebieden (civic crowdsourcing). Dit onderzoek is een samenwerking tussen de Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Rotterdam, de VNG Academie, professionals bij ruim veertien gemeenten en de twee belangrijkste civic crowdfunding-platforms in Nederland (1% club en Voor je Buurt).