Hogeschool van Amsterdam

Urban Management

Studenten gaan gebiedsgericht werken in Nieuw-West

Presentatie fieldlabstages in Nieuw-West over stedelijke vraagstukken

22 jan 2016 00:00 | Urban Management

"Twintig procent van de minima maakt geen gebruik van de voorzieningen die de gemeente biedt om armoede tegen te gaan." zegt stagiair en student Bestuurskunde Bart Lodder. Hij deed onderzoek binnen stadsdeel Nieuw-West naar de oorzaken en zijn advies luidt om vooral naar de behoefte van de bewoners te kijken en het aanbod van de gemeente en de vraag van de bewoners bij elkaar te brengen. “Daarbij kan het inzetten van sleutelfiguren bij de Huizen van de Wijk goed werken” aldus Lodder.

Deze week was de eindpresentatie van zeven 3 e jaars studenten van de Hogeschool van Amsterdam die het afgelopen half jaar in stadsdeel Nieuw-West stage hebben gelopen.

Gebiedsgericht werken

De zeven stagiairs hebben ieder een onderzoek gedaan naar een actueel onderwerp bij een programmamanager dan wel gebiedsteam. Ze zijn deelgenoot geweest van onze andere manier van werken in het stadsdeel, namelijk gebiedsgericht. Iedere presentatie zal op zijn eigen manier in gaan wat het betekent voor het stadsdeel om een nieuwe rol in te nemen en meer samenwerking aan te gaan met bewoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties. Hoe meer maatwerk kan worden afgeleverd, waardoor bewoners en partners in de wijk hun eigen kracht staan en initiatieven kunnen ontplooien.

In de zaal zaten stagedocenten, praktijkbegeleiders, leden van kernteam Fieldlab Nieuw-West, onderzoekers van Urban Management en het Fieldlab, gebiedsmanagers en programmamanagers van stadsdeel Nieuw-West.

Bijzondere leerervaringen van de praktijk in het stadsdeel

Alle stagiaires hadden hun eigen bijzondere ervaringen opgedaan: Studente Bestuurskunde Zahraa Jawad liep stage bij het Ondernemershuis een initiatief van de gemeente die daarbij de ondernemers het winkelgebied Tussenmeer 2 wil betrekken. “Alles wat ik geleerd had in mijn opleiding bestuurskunde zag ik in de praktijk gebeuren bij de gemeente tijdens vergaderingen. Ik zag dat alle partijen met hun eigen belang bij mij aan tafel zaten en dat die belangen kunnen botsen.” aldus Jawad.

Student Jeremy van Oostrum deed onderzoek naar mogelijkheden voor publiek-private samenwerking om gezamenlijk overvallen rond Plein 40-45 te voorkomen. Hij liep daarbij nogal eens op tegen de taalbarrière en het gebrek aan vertrouwen en saamhorigheid in de buurt. “Ik werd soms wel eens de winkel uitgestuurd omdat de ondernemers niet met me wilden praten. Dat resulteerde in het feit dat ik alleen heb gesproken met de ondernemers die wel wilden praten en de Nederlandse taal spraken” aldus van Oostrum.

Urban Management 

De HvA draagt bij aan het oplossen van grootstedelijke vraagstukken door haar onderwijs en onderzoek af te stemmen op wat er speelt in de metropoolregio Amsterdam. De Domeinen Economie en Management, Maatschappij en Recht, en Techniek bundelen hun kennis specifiek in het speerpunt Urban Management van de HvA.

Urban Management staat voor de multidisciplinaire aanpak van grootstedelijke vraagstukken. De programmering en uitvoering van het onderzoek vindt plaats in fieldlabs: geografische gebieden waarbinnen met stakeholders langlopende afspraken zijn gemaakt over een onderzoeks- en innovatieagenda