Hogeschool van Amsterdam

Urban Management

Studenten Inspirerend Leiderschap doen onderzoek in Fieldlab

Onderzoek in Fieldlab Oost door studenten minor Inspirerend Leiderschap

10 nov 2015 12:20 | Urban Management

In oktober zijn studenten van de minor Inspirerend Leiderschap gestart met onderzoeken in de Oosterparkbuurt binnen fieldlab Oost. Ze brengen hierbij de verschillende sociale netwerken die bestaan in de buurt in kaart.

Binnen het onderzoeksproject ‘Formele en informele relaties in zorgnetwerken’ zijn studenten van de minor ‘Inspirerend Leiderschap’  de wijk in gegaan om bewoners te interviewen en te observeren.  Zij zijn gestart met het aanleggen van een concept Sociale Kaart van de Oosterparkbuurt. Hierin worden de sociale ondernemers en informele organisaties die niet bekend zijn bij de gemeente, omdat ze geen subsidie krijgen, in kaart gebracht.

Uit de interviews hebben de studenten een beeld gekregen wie de kartrekkers en de sociale ondernemers in de buurt zijn, die voor de gemeente belangrijke tussenpersonen kunnen vormen in de communicatie naar de bewoners. Lector Lex Veldboer gaat de komende jaren aan de slag met verschillende onderzoeksvragen om uiteindelijk de samenwerking  tussen de informele en formele partijen in de netwerken te verbeteren.

Fieldlab Oost

Fieldlabs zijn afgebakende geografische gebieden, waarbinnen de HvA en het stadsdeel samen met partners in de wijk of belanghebbenden duurzame afspraken maken over een onderzoeks- en innovatieagenda. De onderzoeksthema’s die hier uit voort komen worden uitgewerkt in concrete projecten. Door de gebiedsgerichte focus van een Fieldlab vinden de activiteiten plaats waar ze thuis horen; in de buurten. In de Fieldlabs worden advies en ondersteuning aan bewoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen direct gekoppeld aan gebiedsgerichte analyse, onderzoek en innovaties. Daarmee is een Fieldlab niet enkel gericht op het ontwikkelen van kennis, maar juist ook op concrete verbetering van de praktijk door het toepassen van deze kennis.

Lees hier meer over de Fieldlabs