Hogeschool van Amsterdam

Urban Management

Tamara Madern en Guido van Os gepromoveerd

“De coördinatieopgave van e-government” en “Gezond financieel gedrag”

28 sep 2015 16:36 | Urban Management

Op donderdag 17 september promoveerden twee collega’s die binnen speerpunt Urban Management toegepast onderzoek uitvoeren.

Tamara Madern verdedigde aan de Universiteit Leiden haar proefschrift ‘ Op weg naar een schuldenvrij leven. Gezond financieel gedrag noodzakelijk om financiële problemen te voorkomen’. Tamara is senior onderzoeker bij het Lectoraat Armoede & Participatie van de HvA en werkt mee aan het project ‘Financiële zelfredzaamheid’ binnen speerpunt Urban Management.

Op dezelfde dag promoveerde ook Guido van Os aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het proefschrift De coördinatieopgave van e-government: Een internationaal vergelijkend onderzoek naar de coördinatie van e-government in Denemarken, Oostenrijk en Nederland. 

Guido van Os is hoofddocent bij de opleiding Bestuurskunde aan de Hogeschool van Amsterdam en doet onderzoek binnen speerpunt Urban Management. 

Zijn onderzoek is gericht op het gebruik van ICT toepassingen in het openbaar bestuur. Zo gaat zijn promotieonderzoek over de organisatie en vergelijking van nationaal eGovernment beleid. Vanuit een internationaal perspectief wordt onderzocht wat overeenkomsten en verschillen zijn tussen Europese landen op het gebied van eGovernment coördinatie.

 

 

Klik hier voor een publicatie van Tamara Madern