Hogeschool van Amsterdam

Urban Management

Urban Management levert bijdrage aan aanpak laaggeletterdheid

2 mrt 2015 13:05 | Urban Management

Vanuit het fieldlab Zuidoost is op 2 februari het project laaggeletterdheid gestart met eerstejaars studenten van de opleiding Bestuurskunde/Urban Management. Laaggeletterdheid is een erkend maatschappelijk probleem en houdt in dat mensen moeite hebben met lezen en schrijven. In Nederland zijn 1,3 miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar laaggeletterd. Sinds 2014 is er structureel aandacht voor dit thema binnen de HvA.

Het project bestaat dit jaar uit twee deelprojecten: een veldonderzoek naar laaggeletterdheid in stadsdeel Zuidoost (als onderdeel van Urban Management fieldlab Zuidoost) en de ontwikkeling van de Taalverkenner Zorg, een screeningsinstrument voor laaggeletterdheid in de zorg.

De eerste weken stonden in het teken van voorbereiding op de uitvoering van het onderzoek. Studenten hebben zich ingelezen op het onderwerp laaggeletterdheid, de kenmerken van de wijken in Zuidoost onderzocht en contact gelegt met zowel Stichting Lezen en Schrijven als de zorginstellingen waar de Taalverkenner Zorg zal worden getest. Op 16 februari zijn de veldonderzoeken gestart. Tot halverwege maart zullen studenten korte enquêtes afnemen in vier gebieden in Zuidoost en de Taalverkenner Zorg testen bij diverse zorginstellingen, zoals het OLVG en Flevoziekenhuis Almere.

Het verzamelde datamateriaal zal geanalyseerd worden door Samir Achbab, onderzoeksleider bij het lectoraat Management van Cultuurverandering. De eerste resultaten worden verwacht in juni.

Urban Management 

De HvA draagt bij aan het oplossen van grootstedelijke vraagstukken door haar onderwijs en onderzoek af te stemmen op wat er speelt in de metropoolregio Amsterdam. De Domeinen Economie en Management, Maatschappij en Recht, en Techniek bundelen hun kennis specifiek in het speerpunt Urban Management van de HvA.

Urban Management staat voor de multidisciplinaire aanpak van grootstedelijke vraagstukken. De programmering en uitvoering van het onderzoek vindt plaats in fieldlabs: geografische gebieden waarbinnen met stakeholders langlopende afspraken zijn gemaakt over een onderzoeks- en innovatieagenda.