Hogeschool van Amsterdam

Urban Management

Fieldlabproject Participatie van start in Nieuw West

9 feb 2015 13:40 | Urban Management

Donderdag 5 februari vond in het stadsdeelkantoor van Nieuw West de kick-off plaats van het project "Collectief aan de slag met participatie". Het project is één van de zes meerjarige onderzoeksprojecten in fieldlab Nieuw-West. Onder leiding van lector Martha Meerman wordt de participatie van de buurt onder de loep genomen. Hierbij wordt gekeken naar bewoners en arbeidsorganisaties in Nieuw West.

Bij de kick off waren veel belangstellenden aanwezig, waaronder het cluster Sociaal van de gemeente Amsterdam, de onderwijsinstellingen HvA en UvA, organisaties die een rol spelen in de participatie in Nieuw West en een vertegenwoordiging van het bedrijfsleven.

Economische en maatschappelijke participatie

Bijzonder aan het onderzoek is dat het zowel economische als maatschappelijke participatie omvat. Het onderwerp werd dan ook van beide kanten belicht. De voorzitter van de bestuurscommissie stadsdeel Nieuw West, Achmed Baâdoud, trad op als gastheer met een welkomstwoord. Daarna volgden Ernest de Rijk, hoofd staf en binnen het stadsdeel verantwoordelijk voor het fieldlab, en Alex Straathof, lector en binnen het speerpunt Urban Management verantwoordelijk voor het fieldlab. Tenslotte lichtte Martha Meerman het project toe  en gaf Aart van Bochove, voorzitter van ondernemersplatform Nieuw West, een eerste reactie.

Sociale kaart en focusgroepen

In de voorbereidingsfase van dit project is allereerst een sociale ‘participatie’ kaart ontwikkeld. Deze is gemaakt door onderzoekers van de HvA in samenwerking met maps.Amsterdam.nl. Op de kaart wordt in beeld gebracht welke bewonersgroepen er zijn en welke initiatieven er  zijn om de participatie aan de arbeidsmarkt van die groepen te verbeteren. Op basis van deze kaart starten in het voorjaar meerdere gerichte interviews met bewonersgroepen. Door deze gesprekken willen de onderzoekers en studenten vernieuwende aanpakken van participatieverbetering ontwikkelen.

Er is nu al grote belangstelling vanuit de aanwezige organisaties en het stadsdeel voor de sociale kaart. We zijn blij dat het fieldlabproject op deze wijze een eerste meerwaarde voor de stad heeft. De middag  besloot met interactieve thema discussies.  Onderwerp was hoe groepen te bereiken en wat focusgroepen kunnen opleveren voor bewoners. 

Basis voor participatienetwerk

Tegelijk met het onderzoeken van participatie via focusgroepen wordt ook een onderzoek onder arbeidsorganisaties naar participatie gestart: wat doen ze al en welke mogelijkheden zien zij? Het bedrijfsleven heeft het nu niet gemakkelijk, maar wil graag haar bijdrage leveren. De toekomstgerichte manier van kijken van Martha Meerman en haar onderzoeksteam spreekt de aanwezige arbeidsorganisaties aan. Tijdens de kick off is een eerste basis gelegd voor een participatienetwerk van het bedrijfsleven.

Het doel van de onderzoekers is om samen met verschillende werk -en inkomensstituaties in 2016 te komen tot een aantal experimenten ter verbetering van de arbeidsmarkt participatie van bewoners die nu nog een zwakke positie op de arbeidsmarkt hebben. We kijken uit naar de eerste resultaten van dit project op het seminar van het fieldlab Nieuw West in mei 2015.

Urban Management 

De HvA draagt bij aan het oplossen van grootstedelijke vraagstukken door haar onderwijs en onderzoek af te stemmen op wat er speelt in de metropoolregio Amsterdam. De domeinen Economie en Management, Maatschappij en Recht en Techniek bundelen hun kennis in het speerpunt Urban Management.

Urban Management staat voor de multidisciplinaire aanpak van grootstedelijke vraagstukken. De programmering en uitvoering van het onderzoek vindt plaats in fieldlabs: geografische gebieden waarbinnen met stakeholders langlopende afspraken zijn gemaakt over een onderzoeks- en innovatieagenda.

Kijk voor meer informatie op www.hva.nl/urbanmanagement.