Hogeschool van Amsterdam

Urban Management

Koers 2025: naar een duurzame nieuwe stad

Een seminar over de toekomst van de stadsontwikkeling van Amsterdam

Evenement

Het PMB/Leerhuis organiseert dit jaar in samenwerking met dr. Stan Majoor van de Hogeschool van Amsterdam een seminarreeks over stadsontwikkeling en de samenwerking tussen het fysieke en sociale domein.

lammenschans driehoek

In deze vierde en laatste seminarbijeenkomst gaat het over de toekomstige stadsontwikkeling in het kader van Koers 2025. De gemeente Amsterdam is bezig met de opgave om 50.000 woningen te bouwen in het kader van de nota Koers 2025. Wat voor een nieuwe duurzame stad gaan we maken zodat de bewoners gezamenlijk een leefbare stad kunnen maken? 

Koers 2025: naar een duurzame nieuwe stad 

Cees Anton de Vries helpt mensen en organisaties duurzame waarde te maken in de netwerkmaatschappij. Hij zal vertellen wat een duurzame gebiedsontwikkeling de komende jaren voor Amsterdam zal betekenen.

Marjolein Gerards zal vanuit een sociaal-maatschappelijk perspectief op het maken van de stad op het onderwerp ingaan. Welke voorzieningen zijn er nodig zijn om de toekomstige ontwikkelingen in de stad goed aan te pakken? Welke dynamiek is er in de stad nodig om deze voorzieningen te gaan bouwen en te vullen met de goede software?

Max van Engen is directeur wonen bij de Gemeente Amsterdam. Hij zal ingaan op het menselijke perspectief rondom de grote nieuwbouwopgave in de stad. 

Een seminar over de toekomst van de stadsontwikkeling van Amsterdam; de verbinding tussen sociaal en fysiek. Met kritische bijdragen uit de wetenschap en ruimte voor debat.

Wanneer en waar?
Op maandag 29 mei van 16.00 tot 18.00 uur bij het Projectmanagementbureau op de vierde verdieping in de Plaza. (Inloop vanaf 15.30 uur).

Voor wie?
Deze PMB/Leerhuis activiteit is bestemd voor medewerkers van het Projectmanagementbureau, genodigden en geïnteresseerden.

Aanmelden
Wil je via een bericht aan Noortje Schmit (N.Schmit@amsterdam.nl) laten weten of wij op je komst kunnen rekenen?

Gepubliceerd door  Urban Management 25 april 2017