Hogeschool van Amsterdam

Urban Management

Congres 2017: Laboratorium Amsterdam

Werken, leren, reflecteren

Congres

Laaggeletterdheid, schulden, leerachterstanden of extreme wateroverlast: de stad zit vol taaie vraagstukken die om nieuwe aanpakken vragen. Hoe kunnen bewonersorganisaties, overheden, bedrijven en kennisinstellingen dit gezamenlijk aanpakken? Ontdek het op 23 november tijdens het gratis HvA Urban Management Congres in Amsterdam.

Met keynote speakers zoals Jean Tillie (decaan HvA faculteit Maatschappij en Recht), Caroline Nevejan (Chief science officer gemeente Amsterdam) en panelleden zoals Max van Engen (Directeur Wonen Gemeente Amsterdam) en adviseur, docent en onderzoeker Hans Vermaak. Gedurende de dag zal Martien Kuitenbrouwer bij velen bekend als voormalig voorzitter van het Dagelijks Bestuur van Amsterdam-West, optreden als gespreksleider. Kortom, het belooft een inspirerende dag te worden! 

Hoe ziet de dag eruit?

In het plenaire ochtenddeel verkennen we de uitdagingen van werken aan lokale innovatie in fieldlabs. Na de lunch gaan we in de workshops aan de slag met stedelijke innovatie in de stad, elk vanuit een ander perspectief. Aan het einde van de dag keren we terug om vervolgens met onze praktijkpartners te kijken naar de belangrijkste lessen van het congres. 

Boeklancering Laboratorium Amsterdam

We sluiten het congres feestelijk af met de officiële boeklancering van ons nieuwe boek 'Laboratorium Amsterdam'. Dit boek analyseert hoe Urban Management de afgelopen vier jaar in de stad met partners heeft gewerkt aan stedelijke opgaven. Centraal daarin staat steeds een nieuwe verhouding tussen partijen en meer experimentele manieren om vanuit belanghebbenden hier vorm aan te geven.


Programma

Tijd

Beschrijving

Locatie

9.00 – 9.30

Inloop met koffie/thee

Kohnstammzaal

9.30 – 9.45

Opening
Alex Straathof (Lector Management van Cultuurverandering) en dagvoorzitter Martien Kuitenbrouwer.

Kohnstammzaal

9.45 – 10.20

Keynote Speaker Jean Tillie
Decaan aan de faculteit Maatschappij en Recht van de Hogeschool van Amsterdam

Keynote Speaker Caroline Nevejan
Chief Science Officer (CSO) gemeente Amsterdam

 

 

10.20-11.00

Panelgesprek over de fieldlab methodiek.

- Max van Engen. Directeur Wonen Gemeente Amsterdam
- Hans Vermaak. Adviseur, docent en onderzoeker.
- Alex Straathof. Lector Management van Cultuurverandering

Kohnstammzaal.
 

11.00- 11.15

Elke van der Heijden: Overgang workshops

 

 

11.15 –11.45

Heenreis richting de workshops

 

11.45 –14.15

Workshops Incl. Lunch

Diverse locatie in de stad

14.30 –15.00

Terugreis naar de HvA Kohnstammhuis

 

15.00 –15.30

 

Ontvangst in HvA Kohnstammhuis
* Postersessie van de drie hoofdthema’s

Kohnstammzaal

 

Ronde Tafel gesprek
Deelnemers:
- Jeroen Jonkers
- Coby Kroon
- Maaike Miedema
- Steven Jongejan

 

16.15-16.30

Feestelijke Boeklancering
Marie Morel reikt eerste exemplaar uit aan MUM studenten

Kohnstammzaal

16.30

Borrel

Kohnstammzaal

Bewoners van Slotermeer zijn als onderzoekers  en deelnemers actief bij fieldlab projecten als Kijk! Een gezonde wijk en MijnStraat. Onderzoek door ouderen vindt plaats in Amsterdam Oost en Zuid.

Vraag een burger om een mening en je krijgt er vele. Vraag een burger om mee te doen, mee te onderzoeken, wat krijg je dan? Betere antwoorden? Betrouwbaardere uitkomsten? Grotere betrokkenheid bij implementatie? Sterkere burgers? Minder conflict?  We zoeken naar  antwoorden aan de hand van de fieldlabcases.

Workshopleider: Harko van den Hende, Themamanager Inclusieve gebiedsontwikkeling. 

 Van reststof naar rendement

De circulaire economie staat nog in de kinderschoenen. Veel industrie maakt nog steeds gebruik van nieuwe grondstoffen en gebruikte en ongebruikte eindproducten eindigen in de verbrandingsoven. De business mogelijkheden lijken voor het oprapen te liggen, maar onderzoek naar circulaire start ups, laat zien dat deze ondernemers toch vastlopen. Met het opstarten van een circulaire business, begeeft de ondernemer zich in een ingewikkeld ecosysteem van wetgeving, leveranciers, inkoopbeleid en nog onbekende marktsegmenten.

Een van de grote spelers in dit ecosysteem zijn de gemeenten. Met hun publieke taak in de afvalverwerking, maar ook als groot concern zelf, hebben zij grote invloed op de ontwikkeling van de circulaire economie. Hoe kunnen gemeenten omgaan met kleine bedrijven die een business case die in deze complexe omgeving proberen te bouwen?

Workshopleiders: Elke van der Heijden  (HvA, Urban Management) Jeroen Kraaijenbrink (HvA, Business Modeling Urban Technology), Daan Heijnis (Amsterdam, Facilitair Bureau)

Over leren met de buurt, de Onvertelde stad en Collaborative learning.

Niet alle interventies van organisaties in de wijken zijn maximaal toegesneden  op de problematiek. Er is heel veel kennis beschikbaar. Maar hoe houdt de stad kennis vast en hoe wordt deze verspreid?  “Veel partijen weten niet  wat andere organisaties in het veld doen”.  Wat kan samenwerkend leren betekenen?

In het kader van het themaprogramma De (on)vertelde stad heeft Frascati acht theatermakers gevraagd onderzoek te doen naar diverse gemeenschappen in de stad Amsterdam.  Hanna Timmers  doet binnen ons project onderzoek naar armoede in de Lodewijk van Deysselbuurt in Nieuw West. Hanna is o.a. werkzaam als artistiek coördinator bij NTjong/Het Nationale Theater en Theater Na de Dam en als curator aan de Opleiding Theaterdocent van de Academie voor Theater en Dans.

De theatervoorstelling  van Hanna Timmers geeft de sfeer in de buurt goed weer. Daarom vormt deze voorstelling startpunt voor een verkenning via samenwerkend leren met de buurt door lectoraat Culturele en Sociale Dynamiek (Mike de Kreek) en Management van Cultuurverandering (Anna de Zeeuw). Wat hebben we gezien? Hoe is het om te wonen en werken in de Lodewijk van Deysselbuurt?  Hoe kunnen wijkprofessionals daarmee omgaan? Is het mogelijk om te leren en ontwikkelen met de buurt en wat zijn aangrijpingspunten? Wat betekent dit voor beleid en projecten op het raakvlak van fysiek en sociaal?

Workshopleider: Betty Ramaekers, programmamanager en coordinator Fieldlabs, Amsterdamse school.

Wat zijn manieren om tot herverdeling van verantwoordelijkheid te komen in drukke, toeristische buurten? Samenwerking tussen buurtbewoners, ondernemers en de overheid is hierbij cruciaal. In deze workshop leren we over hun ervaringen en exploreren we welke kansen er zijn voor versterking van vormen van zelfregulatie, nu de binnenstad zo onder druk staat. We vergelijken de geschreven en ongeschreven regels op de Zeedijk met de ontwerp-principes van Östrom en formuleren op basis daarvan concrete voorstellen om het proces van commoning op de Zeedijk maar ook op andere plekken in de Amsterdamse binnenstad te verbeteren.

Workshopsleider: Oedzge Atzema (Hoogleraar Human Geography and Planning, ovb),  Roel Nahuis en Karin de Nijs ( HvA, lectoraat Coördinatie Grootstedelijke vraagstukken)  en Janny Alberts (NV Zeedijk)

Opdrachten van studenten van de master Urban Management over Leefbaarheid op de Nieuwezijds Voorburgwal en Integratie en huisvesting van statushouders in Weesp.

Op welke manier kan hoger onderwijs met studenten impact in de stad maken? Actie-onderzoek wordt in het onderzoek steeds vaker ingezet om een bijdrage te leveren aan praktijkvraagstukken.  Toch gaat dit niet zonder slag of stoot. Het blijft een uitdaging om binnen een beperkte periode met stakeholders duurzame impact en innovatie te realiseren. De dynamiek rondom een vraagstuk staat soms op gespannen voet met de onderzoekscyclus. De vraag is: wat zijn  mogelijke werkwijzen, succesfactoren en valkuilen? Wij verkennen aan de hand van recente opdrachten mogelijke werkwijzen  in het onderwijs. Ook gaan wij samen in gesprek over de uitdagingen en mogelijke oplossingen. 

Workshopleider: Andrew Switzer, Onderzoeker Urban Management.

House of Skills en Ondernemend participeren vanuit de wijk. 

Ondanks dat de economie in de regio Amsterdam weer groeit, wordt de mismatch tussen de arbeidsmarkt en vaardigheden van de beroepsbevolking groter. Dit probleem is speciaal nijpend voor het middensegment in krimpsectoren omdat  deze banen het meest bedreigd worden.  Maar ook het vinden van goed personeel in voor groeisectoren is een grote opgave. Hoe kunnen we de matching op de regionale arbeidsmarkt verbeteren en tegen wat voor governance vragen lopen we dan aan?

De arbeidsmarkt wordt in ook in andere opzichten steeds flexibeler. Het aantal   veelal zzp-ers, kleine bedrijfjes, starters (die werken vanuit huis, op flexplekken of in broedplaatsen) groeit enorm, maar ook in de kleinschalige maatschappelijke initiatieven in de zorg, de activering, de groenbeheer, zelfbouw  zoeken mensen naar nieuwe vormen van werk. Welk ondersteuningssysteem is passend om mensen te equiperen voor nieuwe beroepen en kleinschalig ondernemerschap?  

Workshopleiders: Alex Straathof, Lector Management van Cultuurverandering.
Martha Meerman, Lector gedifferentieerd Human Resource Management. 
Maartje Bos, Projectleider 'Meer Ondernemen'​.

Gepubliceerd door  Urban Management 20 november 2017