Hogeschool van Amsterdam

Urban Management

Jaarseminar Fieldlab Nieuw-West

Presentatie van onderzoeksresulaten in Fieldlab Nieuw-West

Symposium

Op dit seminar is er veel onderzoeksnieuws uit Nieuw-West en op onze ‘fieldlabmarkt’ kun je in gesprek komen met gerelateerde opleidingen plus een beeld krijgen van (mogelijke) studentprojecten of een impressie krijgen van fieldlabs Zuidoost en Oost. Hierbij is jouw inbreng zeer welkom en kun je inspiratie en contacten opdoen. Het seminar zal plaatsvinden in het Tuinstadhuis in stadsdeel Nieuw-West.

het publiek tijdens de conferentie Volkshuisvesting

seminar

Meer informatie over Fieldlab Nieuw-West

Sinds 2014 is fieldlab Nieuw-West van start gegaan. Inmiddels zijn er interessante onderzoeksresultaten voor beleidsmakers en professionals, rond thema’s als armoede, participatie en sociale samenhang. Tientallen lectoraten, opleidingen en partners uit de stad zijn betrokken.

Het programma:

13.30 Welkom en introductie.

Welkom door bestuurscommisielid van het stadsdeel Erik Bobeldijk en hoofd bestuur en organisatie Ernest de Rijk. Korte introductie van de onderzoekers en het programma door de fieldlabkerngroep.

Kennismaking met Urban Management lector Stan Majoor. Stan Majoor reflecteert op het thema  ‘gebiedsgericht werken en het gebied als fieldlab’, waarna o.a. het gebiedsmanagers perspectief (o.a. Margot Lotters en Sjoukje Alta uit Oost) en het bewonersperspectief hierop volgen.

14.30 -14.45 Inschrijving en start workshop‘routes’ en fieldlabmarkt.

Het gaat bij de workshops om meedenken, zoals over de inrichting van werkplaatsen rond financiële zelfredzaamheid of meedoen, zoals aan een co-creatie sessie voor de APP van Kijk! Een gezonde wijk.

Themaroutes Je kiest een van de drie themaroutes met afwisseling van te volgen workshops op een bepaald thema en fieldlabmarkt.

  • Route 1 ‘Armoede’  Je start met de workshop en ontvangt de primeur van het rapport met de resultaten van het bewonersonderzoek over financiële zelfredzaamheid. Je praat mee over de te starten werksessies in Slotermeer; Je bezoekt vervolgens de fieldlabmarkt; en sluit af met het volgen van een workshop ‘real-time dashboard rond armoede, thema jongeren in Slotermeer’. Door: Lectoraat Armoede en Participatie (workshop 1), Management van Cultuurverandering (workshop 2).
  • Route 2. ‘ Participatie’ Je start met een kort bezoek aan de fieldlabmarkt en volgt de workshop Collectief aan de slag met participatie met toelichting van onderzoeksresultaten ‘Meedoen in Nieuw West’ en het vervolgonderzoek/experiment regelluwe bijstand. 
Je ontvangt tevens het boekje. Door: Lectoraat Gedifferentieerd HRM.
  • Route 3. ‘Gezonde wijk’ Je start met een kort bezoek aan de fieldlabmarkt en volgt de workshop Kijk! een gezonde wijk. Je doet mee met een co-creatie sessie voor een APP voor bewoners. Door: Lectoraat Gezonde leefomgeving i.o. en Domein Media Creatie en Informatie.

Toelichting fieldlabmarkt

Wie op de fieldlabmarkt rondloopt kan een kijkje nemen bij:

Fieldlabstageprogramma Nieuw-West.

Korte presentatie Jeanette Stuijvenberg (stadsdeel Nieuw-West) en stagiaire Enes Zildzovic.

Project de Keukentafel. Informatietafel en interactieve posterpresentatie.

Emma Verspoor BOOT en Marie Jose Koerhuis, Onderwijs en Opvoeding.

Project mijn huis, MIJN STRAAT, mijn wijk. Interactieve, doorlopende beeldpresentatie over toe-eigening openbare ruimte.

Lectoraat Bouwtransformatie, Anneke Treffers.

Je krijgt daarnaast een impressie van HvA BOOT Nieuw-West en fieldlabs Oost en Zuidoost.

Tevens is er een overzicht van de Urban Management onderzoeksprojecten in Nieuw-West. Voorbeeld is het nieuw gestarte stadsbrede UM project rond ‘Handelingsrepertoire van participatieprofessionals‘ en vervolgonderzoek 'laaggeletterdheid Nieuw-West’.

16.30 Afsluiting en borrel.

Het programma wordt afgesloten met een impressie van de workshops en de markt. Bij een drankje is er de gelegenheid tot napraten.

 

Voor verdere informatie kun je terecht bij: Valerie Witte, Congresorganisator jaarseminar, te bereiken op fieldlabnieuwwest@gmail.com

Gepubliceerd door  Urban Management 24 maart 2016