Hogeschool van Amsterdam

Urban Management

Boekpresentatie Participatie: uitkomsten onderzoek onder bewoners

Onderzoek naar Bewoners en Participatie in Fieldlab Nieuw-West

Lezing/College

Elke dag komen er meer onzekere banen en flexibele contracten bij. De CBS-cijfers laten zien dat het aantal bijstandsgerechtigden eerder toe- dan afneemt, ondanks de economische groei. In aanvulling op die cijfers doet de publicatie ‘Collectief aan de slag met participatie’ verslag van een onderzoek naar de manier waarop mensen in Amsterdam Nieuw-West leven en samenleven.

Spelende kinderen

Wat verstaan bewoners onder participatie?

Vanuit het perspectief van de bewoners wordt gekeken hoe zij participeren en deelnemen aan de samenleving. De onderzoekers spraken bewoners met een onzekere arbeidsmarktpositie, mensen die werken, in loondienst of zelfstandig, en daarvoor een minimuminkomen verwerven. Ze spraken ook met uitkeringsgerechtigden en mensen die dat recht niet hadden waaronder vrouwen en jongeren. De onderzoekers zijn op zoek gegaan naar antwoorden op vragen als: Wat verstaan bewoners onder participatie? Wat belemmert bewoners en welke mogelijkheden zien zij om het stadsdeel voor hen leefbaar te houden en te maken? Participatie gaat volgens deze bewoners niet alleen over betaald maar ook over onbetaald werken, over zorgen en over onderwijs volgen. De bewoners noemen kleine verbeteringen die snel zijn in te voeren. Zij stellen ook de grote vraagstukken aan de orde over de verdeling van werk en inkomen, de verantwoordelijkheid daarvoor en de rol van de overheid.

De bijeenkomst is op 28 januari in Westside, Burgemeester De Vlugtlaan 125, Amsterdam.

Lees hier meer informatie over het onderzoeksproject in Fieldlab Nieuw-West

Gepubliceerd door  Urban Management 25 januari 2016