Hogeschool van Amsterdam

Urban Management

Kick Off bijeenkomst Fieldlab Zuidoost

Save the Date!

Evenement

Op donderdag 12 november bent u van harte uitgenodigd voor de Kick Off van Fieldlab Zuidoost: een unieke leer- en experimenteer omgeving voor onderzoek en kennisontwikkeling. U bent welkom van 14:00-17:00 uur in de Raadszaal van de bestuurscommissie Zuidoost.

amsterdamse poort

Zuidoost

Het fieldlab Zuidoost is een samenwerkingsverband van de Hogeschool van Amsterdam, het stadsdeel Zuidoost, Zuidoost Partners en verschillende stakeholders in Zuidoost. De afgelopen maanden zijn er diverse werksessies geweest samen met collega’s van HvA Fieldlab Zuidoost en medewerkers van de gebiedsteams en de gebiedspool van de gemeente rondom een viertal thema’s:

  • Jeugd en hun ontwikkelingsperspectief
  • Wijkeconomie en kleinschalig ondernemerschap
  • Gebiedsontwikkeling 3.0: transformatie en ontwikkelend beheer
  • Gastvrij Zuidoost: toerisme, recreatie, imago

Op deze thema’s zijn onderzoeks- en innovatievoorstellen uitgewerkt, die 12 november gepresenteerd zullen worden. Tijdens de borrel kunt u in gesprek gaan met de onderzoeksteams en tevens met bestuurders, managers, collega’s van de gebiedsteams en de gebiedspool en netwerkpartners die ook zijn uitgenodigd.

Klik op de onderstaande link voor nadere informatie over het programma en aanmelden:

http://hva.floridohosting.nl/372/12-11-2015/kick-off-fieldlab-zuidoost

Urban Management 

De HvA draagt bij aan het oplossen van grootstedelijke vraagstukken door haar onderwijs en onderzoek af te stemmen op wat er speelt in de metropoolregio Amsterdam. De Domeinen Economie en Management, Maatschappij en Recht, en Techniek bundelen hun kennis specifiek in het speerpunt Urban Management van de HvA.

Urban Management staat voor de multidisciplinaire aanpak van grootstedelijke vraagstukken. De programmering en uitvoering van het onderzoek vindt plaats in fieldlabs: geografische gebieden waarbinnen met stakeholders langlopende afspraken zijn gemaakt over een onderzoeks- en innovatieagenda. 

Gepubliceerd door  Urban Management 9 november 2015